-->

Aktualności

Rekrutacja 2020\2021

rekrutacja2020Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021. Poznaj zasady rekrutacji, sprawdź, jakie dokumenty są wymagane podczas zapisu do Uczelni oraz jakie są koszty naukiWypełnienie kwestionariusza rekrutacyjneo za pomocą rejestracji on-line pozwoli na sprawne dopełnienie formalności przy zapisie na studia w Dziale Rekrutacji naszej Uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Uczelni.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:

II Darmowy Kierunek

Od 05.10.2020 r. rusza rekrutacja na II darmowy kierunek dla studentów Naszej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

kkk

Studia Podyplomowe

Palacz

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, na rynku edukacyjnym funkcjonuje od 23 lat. Jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni w Polsce. Obecnie kształci około 3,5 tysiąca studentów, oraz może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Stypendium Rektora - Termin

Termin składania wniosków o Stypendium Rektora (Naukowe) to 15 października 2020 r.

 

Wyjątek stanowią:

- kwarantanna studenta,

- późniejsze terminy obron, które zostały przesunięte,

- późniejsze terminy egzaminów poprawkowych,

- późniejsze wpisy z pierwszego terminu dokonane przez wykładowców.

W powyższych przypadkach wnioski będą przyjmowane do 31 października.

 

Informacje dotyczą tylko i wyłącznie wniosków o Stypendium Rektora.

 

Centrum Szkoleniowe Medycyna Estetyczna

W związku z obecną sytuacją, która uniemożliwia organizowanie szkoleń stacjonarnych na terenie Uczelni, zapraszam do bezpłatnego udziału w webinarze na temat PRX-T33: Kluczowa rola dermokosmetyków wiqo w skutecznej terapii PRX-T33. Szkolenie odbędzie się w sobotę, 17.10, start o 11:00, poprowadzi je Mgr kosmetologii Monika Wyszomierska. Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację na stronie www.szkolenia.fenice.pl . Podczas rejestracji proszę załączyć skan lub zdjęcie dyplomu, legitymacji,lub indeksu,a w kodzie promocyjnym proszę wpisać WSEiP.

web

Program „Staże Prezesa NBP”

NBP staze prezesa 2020

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji programu „Staże Prezesa NBP”.

Wymagania wobec kandydata:
• ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
• wysoka średnia ocen ze studiów,
• biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
• gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Pozytywna ocena kierunku kosmetologia

KierunekK

W dniach 20 – 21.12.2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego została przeprowadzona prze Polską Komisję Akredytacyjną wizytacja na kierunku kosmetologia. Kontrola ta dotyczyła studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia.

Decyzja dostępna jest tutaj

Zapomogi w związku z pandemią COVID-19

Od marca 2020 r. studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg odbywało się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które uczelnia się ubiegała, wydziałowe komisje stypendialne WSEPiNM przyznały zapomogi dla 149 osób. Łączna kwota zapomóg przyznana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 152.600 zł.

Informacje nt. stanu epidemii

COVID-19

Informujemy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka), noszenia rękawiczek oraz utrzymanie odstępu od innych osób minimum 2 metry.

Obowiązkowa dezynfekcja/mycie rąk przy wejściu na Uczelnie.

Poniżej informacje nt. organizacji zajęć w Uczelni, pracy komisji stypendianych, e-learningiu.

 uwaga

 

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

HARMONOGRAM PRAKTYK WSzZ KIELCE

Szanowni Państwo, w załącznikach znajdują się:

1. Harmonogram dot. planowanych wymazów na COVID-19:

UWAGA ZMIANA: W podanych terminach należ zgłosić się do Przychodnia Przyszpitalna, I piętro, pokój 103 i 104 na ul. Artwińskiego 6 punkt pobrań będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 08.00 – 10.00.

!UWAGA! Przed wejściem na oddział szpitala WSzZ w Kielcach, proszę o odbiór wyniku wymazu na COVID-19 od Pani Izabeli Łapki kierownika działu organizacyjno-administracyjnego - Poradnia Neurologiczna parter WSzZ w Kielcach, Tel. 41 303 34 14

2. Harmonogram dot. zaplanowanych praktyk zawodowych z podziałem na Oddziały

3. OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH W STANIE EPIDEMII SARS-COV-2

UWAGA:  aby mogli Państwo wejść na oddział WSzZ w Kielcach, należy odbyć szkolenie Epidemiologiczne, Przeciwdziałanie zakażeniem COVID, BHP i PPOŻ. Podbitą obiegówkę ze szkolenia wraz z dowodem wpłaty za praktyki zawodowe w WSzZ w Kielcach, muszą Państwo dostarczyć Pani Izabeli Łapce - Poradnia Neurologiczna I piętro WSzZ w Kielcach, Tel. 41 303 34 14 - przed rozpoczęciem praktyk.

Konferencja Naukowa

KON

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa”

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach prowadzi rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Dajemy możliwość kształcenia praktycznego, realizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

aplikacje2018

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM

23 maja 2019 r. w naszej Uczelni uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

MCSM3

Studiuję i pomagam!

twoja krew

Dla bezpieczeństwa studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa

Fragment wiadomości z Radia eM z dnia 6 lipca b.r.: "W czasie weekendu do szpitala na Czarnowie trafiło wielu nietrzeźwych. Podczas ich badania musiała wielokrotnie interweniować policja. (…)  Pijana kobieta, której udzielano pomocy medycznej zaatakowała jedną z pielęgniarek.”

Aby zwiększyć osobiste bezpieczeństwo naszych studentek i studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego postanowiliśmy przygotować praktyczny kurs uczący zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach powodowanych przez nietrzeźwych, odurzonych lub pobudzonych pacjentów.

Konkurs Score Hunter

Studentka Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Pani Wiktoria Bryła znalazła się wśród laureatów konkursu Score Hunter organizowanego przez Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszy sukcesów!

Więcej informacji dostępnych tutaj.
SH

Kredyty studenckie - ankieta

Drodzy Studenci!

Na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy Was do wypełnienia ankiety dotyczącej organizacji kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie. Link do ankiety tutaj. Ankieta pozostanie aktywna do 17 czerwca.
Więcej informacji na temat kredytów studenckich można znaleźć pod tym adresem: www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

Elektroniczne legitymacje studenckie

Z dniem 1 listopada stracą ważność papierowe legitymacje studenckie. Honorowane będą wyłącznie plastikowe Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS). W naszej Uczelni legitymacje wydawane będą bezpłatnie.

W celu uzyskania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy:

  1. Przesłać zdjęcie przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl: menu Kartoteka -> Legitymacja. Zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi na powyższej stronie.

Kursy języków obcych

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje kursy języków obcych. Uczestnicy pokrywać będą tylko koszt realizacji kursu, cena jest więc niezwykle atrakcyjna. W tym roku akademickim została ustalona na poziomie 5 zł za 1 godzinę lekcyjną. Kursy odbywać się będą w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. Każdy kurs obejmie 60 godzin lekcyjnych. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego lub dowolnego innego. Oprócz typowych kursów językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

Aplikacja mobilna

pwaZapraszamy do korzystania z nowej aplikacji mobilnej WSEPiNM.

Aplikacja napiana jest w technologii PWA.

Szczegóły instalacji

Microsoft Office 365

Wykładowcy oraz studenci posiadający konto pocztowe w domenie wseip.edu.pl lub g.wseip.edu.pl mogą korzystać BEZPŁATNIE z usług dla edukacji firmy Microsoft w tym Office 365.

Aby uruchomić Office 365 należy:     

Przejść na stronę: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

Zalogować się podając swój email z domen @wseip.edu.pl lub @g.wseip.edu.pl

Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: