-->

Aktualności

Informacje nt. stanu epidemii

COVID-19

Informujemy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka), noszenia rękawiczek oraz utrzymanie odstępu od innych osób minimum 2 metry.

Obowiązkowa dezynfekcja/mycie rąk przy wejściu na Uczelnie.

Poniżej informacje nt. organizacji zajęć w Uczelni, pracy komisji stypendianych, e-learningiu.

 uwaga

 

E - learning (Nauczanie Zdalne)

Drodzy studenci i wykładowcy,

W sprawie problemów przy e-learningu prosimy o kontakt:

Tel: +48698512745

Tel: +48698512878 (kontakt podstawowy w weekend: piątek, sobota, niedziela)

E-mail: wsparcie@wseip.edu.pl

Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 19.00
Sobota – Niedziela 8.00 – 16.00

 Prosimy również o zapoznanie się z filmikiem instruktażowym w jaki sposób krok po kroku należy w prawidłowy sposób założyć niezbędne konta do nauczania zdalnego.

MIS

 

Sukces to my

Od pandemii poprzez rok akademicki 2020/2021

Świat się zmienił! I jak bardzo aktualne są to słowa świadczy sytuacja, jakiej jesteśmy uczestnikami. Zmian doświadczamy zarówno w życiu gospodarczym, ale i społecznym, a te często pociągają za sobą sprawy prywatne i osobiste. Pandemia wstrzymała świat na parę chwil, i jak wielu twierdzi, już nic nie będzie takie, jak wcześniej. Na gruncie szkolnictwa wyższego też przyszło nam się mierzyć z nowościami. Zmiana sposobu prowadzenie zajęć, przejście na spotkania on-line, zdalne nauczanie, chaty ze studentami, prace na platformie - stały się nową rzeczywistością także dla Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Nagle doceniliśmy kontakt face to face, interaktywność na zajęciach, której niestety należy odmówić nowoczesnej technologii, stanowiącej, w tym wypadku, bardziej barierę, niż łącznik. Nie da się zastąpić kontaktu z „żywą osobą”, jej wirtualnym zamiennikiem. Za spotkaniami na ćwiczeniach zatęsknili zarówno Studenci, jak i wykładowcy, a wśród nich ja – Katarzyna Lipska.

przód1 tył

Zapomogi COVID

Panująca od ponad roku pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej wielu studentów, dla których koszty kształcenia stanowią znaczącą część domowych budżetów. Z myślą o osobach, które utraciły w całości lub częściowo źródła dochodu władze WSEPiNM podjęły starania o uzyskanie środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na wypłatę zapomóg losowych.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie zapomóg „covidowych” (wraz z załącznikami) drogą elektroniczną w systemie euczelnia.wseip.edu.pl
Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury
w Dziekanacie – w uzgodnionych terminach.

Ubiegając się o zapomogę należy złożyć:
• wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademicki 2020/2021;
• zlecenie przekazywania świadczeń pomocy materialnej;
• dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy zlecenie, wpis z CEiDG potwierdzający zawieszenie/likwidację działalności gospodarczej).

 

Wnioski o przyznanie zapomóg "covidowych", złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będą rozpatrywane po otrzymaniu zwiękoszonych środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczepienia dla studentów

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad propozycją włączenia szkół wyższych do programu szczepień przeciw COVID – 19; zgodnie z zapowiedziami MEN udział uczelni ma polegać na przygotowaniu listy studentów deklarujących chęć zaszczepienia się w punkcie szczepień w siedzibie uczelni, a następnie stworzeniu możliwości lokalowych i organizacyjnych do ich przeprowadzenia.

Przygotowując się na ewentualność wdrożenia tego rozwiązania umożliwiamy wypełnienie zamieszczonej niżej ankiety osobom spełniającym następujące kryteria:
- mają status studentki/studenta WSEPiNM;
- preferują szczepienie w siedzibie uczelni, a nie poprzez indywidualną rejestrację i szczepienie w punkcie wskazanym na zasadach ogólnych przez NFZ.

Uwaga. Wypełnienie ankiety nie oznacza dokonania rejestracji i skierowania na szczepienie,
a Uczelnia nie może zagwarantować, że szczepienie w tym trybie dojdzie do skutku; służy jedynie oszacowaniu potrzeb i preferencji studentów oraz ocenie możliwości zorganizowania szczepień w siedzibie uczelni. Dalsze postępowanie uzależnione jest od decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia

 

Ankieta Dostępna Jest Tutaj

Webinarium Peeling

SzkoleniePeeling kopia

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez platformę euczelnia.wseip.edu.pl

Konferencja Naukowa

Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa Oddział w Kielcach oraz Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają na konferencję

naukową pt. Zarządzanie w układzie przedsiębiorstwo-miasto-region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania

Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.

Mamy nadzieję, że z uwagi na aktualność problematyki

będącej przedmiotem konferencji oraz planowaną

publikację w monografii naukowej nasza propozycja spotka się

z życzliwym przyjęciem z Państwa strony.

Ulotka Konferencji    Formularz Zgłoszeniowy

Dziekan

Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr Wiktor Krasa

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Webinaria Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus.
Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla każdego, wymagają tylko wcześniejszego zarejestrowania. Webinaria będą prowadzone w języku polskim.

https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/

Uczelnia

Szkolenie LOVELY

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu:

ABS substancji - co gdzie kiedy i u kogo?

Wszelkie informację dostępne są tutaj:

SZKOLENIA

Uczelnia

Zostań Ambasadorem NSP2021

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza wszystkich studentów do
udziału w Konkursie „Zostań ambasadorem NSP2021".

Akcja prowadzona jest pod hasłem _Świętokrzyskie liczy się dla
Polski, a tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na 10 lat.

Ambasador

Pomagamy Naszej Studentce!

Każdy z Nas może pomóc studentce Naszej Uczelni. Dla Ciebie to tylko drobny gest, a dla Niej ogromna pomoc!

Liczy się każda złotówka i udostępnienie.

ZBIÓRKA NA POMAGAMY.PL

Ania Sutowicz

 

Razem możemy pomóc Ani.

Dziękujemy!

Pomagam a nie tylko gADAM!

Jak co roku zachęcamy wszystkich do przekazywania 1% na rzecz Adama Pawlikiewicza pracownika naszej uczelni, który od 3 lat zmaga się z chorobą nowotworową. Do 30 kwietnia przy rozliczaniu PITów możecie przekazać Wasz 1% na rzecz Adama - KRS: 0000422283 z dopiskiem Adam Pawlikiewicz

Dla Adama

 ZBIÓRKA NA POMAGAMY.PL

Przekaż, wpłać, udostępnij.

Liczy się każda pomoc!

Pomagamy

Międzynarodowa Konferencja

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt:

„Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat”

 Informacje na temat konferencji     Information about the conference

Formularz zgłoszeniowy     Application for conferences

Zdj

Zapomogi w związku z pandemią COVID-19

Od marca 2020 r. studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg odbywało się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które uczelnia się ubiegała, wydziałowe komisje stypendialne WSEPiNM przyznały zapomogi dla 149 osób. Łączna kwota zapomóg przyznana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 152.600 zł.

Studiuję i pomagam!

twoja krew

Kursy języków obcych

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje kursy języków obcych. Uczestnicy pokrywać będą tylko koszt realizacji kursu, cena jest więc niezwykle atrakcyjna. W tym roku akademickim została ustalona na poziomie 5 zł za 1 godzinę lekcyjną. Kursy odbywać się będą w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. Każdy kurs obejmie 60 godzin lekcyjnych. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego lub dowolnego innego. Oprócz typowych kursów językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: