Aktualności

Numer 1 w regionie

W przeprowadzonym przez Echo Dnia Plebiscycie Edukacyjnym Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wybrana w głosowaniu Najlepszą Uczelnią w Regionie Świętokrzyskim!

Bardzo dziękujemy wszystkim za oddany na Nas głos i mamy nadzieję kontynuować ten sukces w przyszłości.

 

ONe

Konferencja Naukowa

„Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich”

Celem konferencji jest analiza, ocena i diagnoza współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski wynikających z konfliktów na terenie wschodnich sąsiadów naszego kraju. Konferencja będzie platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii środowiska naukowego oraz praktyków realizujących zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Pomagamy Ukrainie

W związku z obecnie panująca sytuacją i bliskimi relacjami łączącymi Nas z Winnickim Kooperatywnym Instytutem w Winnicy włączamy się w akcje pomocy dla Ukrainy.

 

UE

Praktyki Studenckie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do odbycia praktyk studenckich na Naszej Uczelni. Możliwość odbycia praktyk na Uczelni będzie dostępna dla Was przez cały rok, a chętni studenci do jej odbycia będą delegowani do odpowiednich działów zgodnie z zapotrzebowaniem w danym okresie.

Praktyki studenckie kopia

Stypendia Santander

Aplikuj na nowe Stypendia Santander i rozwijaj swoje kompetencje

Zachęcamy do aplikowania na bezpłatne kursy i szkolenia w ramach nowych Stypendiów Santander pod hasłem #NeverStopLearning . Są one okazją do rozwijania kompetencji m.in. językowych, cyfrowych i biznesowych.

 

Kampania Q1 napisy 1600 x400

WSzZ Kielce

Ważne informacje dotyczące praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach!

 • Podania na praktyki oraz karty praktyk należy pobrać ze strony internetowej uczelni | TUTAJ
 • Wpłaty dokonuje się w kasie uczelni
 • 2 egzemplarze podań oraz dowód wpłaty należy złożyć najpóźniej z datą rozpoczęcia praktyk w punkcie informacyjnym dla studenta (bud. Neurologii parter pok. nr 074) – nr tel.: 367 14 14
 • Podania nie będą podpisywane z datą wsteczną
 • Przed rozpoczęciem praktyk z uczelni należy pobrać zaświadczenie o szkoleniach BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne (wymagane do wglądu w dniu rozpoczęcia zajęć) | TUTAJ
 • Koordynatorem praktyk jest Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Izabela Łapka.
 • Koordynatorem praktyk ze strony Uczelni WSEPiNM jest Pani Edyta Korus

 

 

Koło Naukowe

Koło Naukowe na Wydziale Nauk Medycznych "Pomocne Dłonie"  zaprasza wszystkich zainteresowanych!

Celem Koła jest między innymi:

 • Poszerzenie zainteresowań, wiedzy i umiejętności studentów z zakresu nauk medycznych i pokrewnych.
 • Zdobywanie wiedzy na temat metod pracy naukowej.
 • Pogłębianie umiejętności praktycznych.
 • Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek naukowy uczelni.
 • Krzewienie zdrowego stylu życia wśród społeczność studenckiej i lokalnej.

Pielęgniarstwo

Konferencja Naukowa

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w: międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

 

Więcej informacji tutaj Zgłoszenie

More information here Application

Finansowanie Studiów

Drodzy studenci istnieje możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Szczegóły dostępne poniżej

Broszura Informacyjna

Termin

Bezpłatna prenumerata cyfrowa

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł.

 

Aby aktywować dostęp należy wykonać trzy proste kroki:

1. Wejdź na stronę wyborcza.pl/wsepinm

2. Wpisz swój adres mailowy i kod, który otrzymałeś na Uczelni

3. Aktywuj i ciesz sięz użytkowania! - dostęp przez najbliższy rok

SPEDTRANS 8

Oprogramowanie SPEDTRANS to flagowy produkt firmy Maciosoft, która jest liderem oprogramowania dla branży TSL - transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Program SPEDTRANS to wielomodułowy system klasy TMS. Zawiera ponad 200 modułów i funkcjonalności, ponad 100 integracji z zewnętrznymi bazami danych, bankami, systemami GPS, urządzeniami mobilnymi, itp. Oprogramowanie SPEDTRANS to zatem nie tylko wystawianie zleceń transportu i spedycji czy wystawianie faktur, to także szereg modułów dodatkowych wspomagających procesy logistyczne w firmie.

4

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: