Aktualności

Czepkowanie 2022

Kolejne dwunaste czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy już za Nami. Studia licencjackie ukończyło 62 studentów, którzy otrzymali czepki 22 maja 2022 r.
W całej uroczystości udział brało kilkadziesiąt osób wśród, których byli prorektor WSEPiNM dr Zdobysław Kuleszyński, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM dr Łukasz Baratyński, wykładowcy Wydziału Nauk Medycznych, zaproszeni goście, studenci oraz członkowie ich rodzin.

1 copy

Numer 1 w regionie

W przeprowadzonym przez Echo Dnia Plebiscycie Edukacyjnym Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wybrana w głosowaniu Najlepszą Uczelnią w Regionie Świętokrzyskim!

Bardzo dziękujemy wszystkim za oddany na Nas głos i mamy nadzieję kontynuować ten sukces w przyszłości.

 

ONe

Konferencja Naukowa

„Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich”

Celem konferencji jest analiza, ocena i diagnoza współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski wynikających z konfliktów na terenie wschodnich sąsiadów naszego kraju. Konferencja będzie platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii środowiska naukowego oraz praktyków realizujących zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Pomagamy Ukrainie

W związku z obecnie panująca sytuacją i bliskimi relacjami łączącymi Nas z Winnickim Kooperatywnym Instytutem w Winnicy włączamy się w akcje pomocy dla Ukrainy.

 

UE

Praktyki Studenckie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do odbycia praktyk studenckich na Naszej Uczelni. Możliwość odbycia praktyk na Uczelni będzie dostępna dla Was przez cały rok, a chętni studenci do jej odbycia będą delegowani do odpowiednich działów zgodnie z zapotrzebowaniem w danym okresie.

Praktyki studenckie kopia

Stypendia Santander

Aplikuj na nowe Stypendia Santander i rozwijaj swoje kompetencje

Zachęcamy do aplikowania na bezpłatne kursy i szkolenia w ramach nowych Stypendiów Santander pod hasłem #NeverStopLearning . Są one okazją do rozwijania kompetencji m.in. językowych, cyfrowych i biznesowych.

 

Kampania Q1 napisy 1600 x400

WSzZ Kielce

Ważne informacje dotyczące praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach!

 • Podania na praktyki oraz karty praktyk należy pobrać ze strony internetowej uczelni | TUTAJ
 • Wpłaty dokonuje się w kasie uczelni
 • 2 egzemplarze podań oraz dowód wpłaty należy złożyć najpóźniej z datą rozpoczęcia praktyk w punkcie informacyjnym dla studenta (bud. Neurologii parter pok. nr 074) – nr tel.: 367 14 14
 • Podania nie będą podpisywane z datą wsteczną
 • Przed rozpoczęciem praktyk z uczelni należy pobrać zaświadczenie o szkoleniach BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne (wymagane do wglądu w dniu rozpoczęcia zajęć) | TUTAJ
 • Koordynatorem praktyk jest Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Izabela Łapka.
 • Koordynatorem praktyk ze strony Uczelni WSEPiNM jest Pani Edyta Korus

 

 

Koło Naukowe

Koło Naukowe na Wydziale Nauk Medycznych "Pomocne Dłonie"  zaprasza wszystkich zainteresowanych!

Celem Koła jest między innymi:

 • Poszerzenie zainteresowań, wiedzy i umiejętności studentów z zakresu nauk medycznych i pokrewnych.
 • Zdobywanie wiedzy na temat metod pracy naukowej.
 • Pogłębianie umiejętności praktycznych.
 • Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek naukowy uczelni.
 • Krzewienie zdrowego stylu życia wśród społeczność studenckiej i lokalnej.

Pielęgniarstwo

Konferencja Naukowa

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w: międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

 

Więcej informacji tutaj Zgłoszenie

More information here Application

Finansowanie Studiów

Drodzy studenci istnieje możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Szczegóły dostępne poniżej

Broszura Informacyjna

Termin

Bezpłatna prenumerata cyfrowa

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł.

 

Aby aktywować dostęp należy wykonać trzy proste kroki:

1. Wejdź na stronę wyborcza.pl/wsepinm

2. Wpisz swój adres mailowy i kod, który otrzymałeś na Uczelni

3. Aktywuj i ciesz sięz użytkowania! - dostęp przez najbliższy rok

SPEDTRANS 8

Oprogramowanie SPEDTRANS to flagowy produkt firmy Maciosoft, która jest liderem oprogramowania dla branży TSL - transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Program SPEDTRANS to wielomodułowy system klasy TMS. Zawiera ponad 200 modułów i funkcjonalności, ponad 100 integracji z zewnętrznymi bazami danych, bankami, systemami GPS, urządzeniami mobilnymi, itp. Oprogramowanie SPEDTRANS to zatem nie tylko wystawianie zleceń transportu i spedycji czy wystawianie faktur, to także szereg modułów dodatkowych wspomagających procesy logistyczne w firmie.

4

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: