-->

Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2021/2022

Reklama Ory

Akredytacja Ministerstwa Zdrowia na kierunku Pielęgniarstwo

To już kolejna akredytacja wydana przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, czyli organ podległy ministerstwu, którą otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy certyfikat, który pozwala nam na kształcenie przyszłych pielęgniarek. - mówi Łukasz Baratyński, dziekan Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM w Kielcach.

Czepkowanie kopia

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunek Ekonomię

Kierunek Ekonomia na WSEPINM istnieje od 1997 r. Czyli od początku działalności Uczelni na rynku edukacyjnym. To już 24 lata od kiedy przygotowujemy studentów do wykonywania zawodu ekonomisty. Wraz ze zmianą uwarunkowań społeczno-gospodarczych zmienia się specyfika oraz metody realizowanych przedmiotów zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Ekonomia kopia

Studia Podyplomowe

Bogatą ofertę edukacyjną Naszej uczelni uzupełnia ponad 30 kierunków na studiach podyplomowych. Pełny wykaz kierunków można znaleźć na naszej stronie internetowej https://podyplomowe.wseip.edu.pl/ Warunkiem rozpoczęcia kształcenia, jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

Palacz

Pielęgniarstwo+

Za sprawą najpierw Komisji Europejskiej a potem partii rządzącej modne stało się dodawanie znaku plusa tam, gdzie – przynajmniej z założenia – dzieje się coś wykraczającego ponad standard. Skorzystamy z tego znaku, aby opowiedzieć o niektórych ponadstandardowych cechach kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

MCSM kopia

Konferencja Naukowa

WSEPINM.UCZELNIA

18-19 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa on-line „Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu - Dylematy i wyzwania.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dzisiaj w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat”, której organizatorami była Nasza Uczelnia, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny „WIKI”.

 

Uczelnia Kielce Konferencja Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych 1 WSEPiNM

Sukces to my

Od pandemii poprzez rok akademicki 2020/2021

Świat się zmienił! I jak bardzo aktualne są to słowa świadczy sytuacja, jakiej jesteśmy uczestnikami. Zmian doświadczamy zarówno w życiu gospodarczym, ale i społecznym, a te często pociągają za sobą sprawy prywatne i osobiste. Pandemia wstrzymała świat na parę chwil, i jak wielu twierdzi, już nic nie będzie takie, jak wcześniej. Na gruncie szkolnictwa wyższego też przyszło nam się mierzyć z nowościami.

przód1 tył

 

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Zapomogi COVID

Panująca od ponad roku pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej wielu studentów, dla których koszty kształcenia stanowią znaczącą część domowych budżetów. Z myślą o osobach, które utraciły w całości lub częściowo źródła dochodu władze WSEPiNM podjęły starania o uzyskanie środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na wypłatę zapomóg losowych.

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez platformę euczelnia.wseip.edu.pl

Zapomogi w związku z pandemią COVID-19

Od marca 2020 r. studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg odbywało się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które uczelnia się ubiegała, wydziałowe komisje stypendialne WSEPiNM przyznały zapomogi dla 149 osób. Łączna kwota zapomóg przyznana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 152.600 zł.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: