Rekrutacja na studia 2018/2019 Film promocyjny

Aktualności

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Student 08.11.2018

student 08 11 2018

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 8 listopada br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Zaproszenie na Otrzęsiny 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców, pracowników oraz studentów naszej Uczelni do udziału w Studenckich Otrzęsinach organizowanych przez Samorząd Studencki. Otrzęsiny odbędą się 14 listopada w klubie muzycznym Ultraviolet - start imprezy o godzinie 21.00.

Otrzęsiny Zdj

Konferencja "Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie"

zaproszeniePolskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizuje konferencję lokalną – "Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie". Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie WSEPiNM, przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach, a partnerami przedsięwzięcia są – Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

VI Prawniczy Konkurs Krasomówczy "Ochrona wizerunku w przestrzeni publicznej"

konkurs krasomowczyWizerunek stanowi dobro osobiste i podlega ochronie. Posłużenie się nim bez zgody osoby może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. O przypadkach naruszeń tego dobra dowiadujemy się najczęściej wówczas, gdy dotyczą osób znanych, których popularność wykorzystywana jest np. w celach promocyjnych. Jednak powszechność Internetu, popularność serwisów społecznościowych i kreowanie wciąż nowych formy komunikowania się powodują łatwy dostęp do olbrzymich zbiorów zdjęć, a przez to ryzyko niewłaściwego wykorzystania wizerunku może dotyczyć praktycznie każdego. 

©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich

konkurs prawa autorWydział Prawa WSEPiNM zaprasza do udziału w piątej edycji konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego - ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich. Jego celem jest upowszechnianie w środowisku młodzieży uczącej się wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji/animacji komputerowej, związanej z tematyką konkursu (prace indywidualne lub tworzone przez zespoły liczące nie więcej niż 3 osoby – szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

Zaproszenie na konferencję "Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?"

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w II edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Kielce, 14-15 marca 2019 r. Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Więcej informacji tutaj.

Invitation to the conference "Crimes of the judiciary in 1944-1989. Conformity or moral relativism of the legal environment?"

Dear Sir or Madam

The Kielce branch of the Institute of National Remembrance, School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce and Vinnitsa Cooperative Institute cordially invite you to participate in international scientific conference entitled: “Crimes of the judiciary in 1944-1989. Conformity or moral relativism of the legal environment?". Kielce, 14-15 March 2019. School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, main audytorium. Read more

III Forum Ekonomiczne, Złota 100 & Skrzydła 2018

Ostatnio w Kielcach miało miejsce coroczne wielkie wydarzenie jakim jest gala wręczenia nagród gospodarczych "Skrzydła 2018" oraz zaprezentowanie rankingu największych firm w województwie świętokrzyskim "Złota 100". Te jakże wielkie i ważne dla naszego regionu uroczystości poprzedziła niemniej ważna konferencja pt. III Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne.

skrzydła 2018 1

21. Inauguracja za nami

Każdego roku w życiu studenta pojawia się jeden bardzo ważny dzień, inauguracja roku akademickiego, która w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego przypadła na 6 października.

DSC06010

Zapisy do projektu

UE startowe

Zapraszamy Studentki i Studentów do udziału w projekcie „Energia kompetencji - energia rozwoju” polegającego na realizacji szkoleń i stażu (120 godzin, wynagrodzenie stażowe w wysokości 2200 zł).

Do projektu mogą zgłaszać się Studentki i Studenci III roku studiów stacjonarnych:

  • pielęgniarstwo (tryb zjazdowy)
  • pielęgniarstwo
  • kosmetologia

oraz studiów niestacjonarnych

  • administracja
  • zarządzanie i coaching
  • ekonomia
  • kosmetologia
  • finanse i rachunkowość

Student 18.10.2018 r.

student 18 10 2018

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 18 października br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Realizujemy projekt "Staż - dobry start II"

UE startowe

Staż - dobry start II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0004/18 w okresie 01.10.2018 - 31.08.2020.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

inauguracja2018 20196 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Wykład inauguracyjny pt. "Zadania uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia po uchwaleniu »Konstytucji dla Nauki«" wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Realizujemy projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju"

UE startowe

Nasza Uczelnia realizuje projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju".

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 413 studentów z WSEPiNM, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych 45 osób z kadry zarządczej i 22 osoby kadry administracyjnej poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry WSEPiNM. Cel zostanie zrealizowany w okresie: X.2018 - IX.2021r.

Kolejne czepkowanie absolwentów kierunku Pielęgniarstwo za nami

21 września 2018 r. o godz. 16.00 w Audytorium I Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się uroczystość czepkowania. Absolwenci studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo z dumą przyjęli czepki z rąk opiekunów zajęć praktycznych mgr Edyty Korus i mgr Agnieszki Zaworskiej - Winiarskiej.

piel2018

Student 04.10.2018 r.

student 04 10 2018

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 4 października br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Zarządzanie i coaching, czyli SMART studia!

SMART to akronim opisujący cechy, które powinien spełniać dobrze sformułowany cel. Jako narzędzie coachingowe zwiększa szansę na realizację zamierzeń, gdyż pozwala na precyzyjne ich określenie. Jest też jedną z metod pracy, którą poznają studenci Zarządzania i coachingu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

zic 2

RODO w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 kwietnia 2016 r. (RODO), w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przyjęte zostały zasady przetwarzania danych osobowych zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Są one zawarte przede wszystkim w zarządzeniu Rektora WSEPiNM – Polityka ochrony danych osobowych w WSEPiNM w Kielcach oraz Regulaminie ochrony danych osobowych. Każdy pracownik Uczelni, którego praca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich stosowania.

Pierwszy rocznik absolwentów z tytułem magistra pielęgniarstwa

W lipcu 2018 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Medycznych studenci studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przystąpili do obrony prac magisterskich. Jest to pierwszy rocznik absolwentów opuszczający mury Uczelni z tytułem magistra pielęgniarstwa. Uwieńczeniem czterosemestralnej nauki był egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej. 

pielęgniarki2018

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ma już 60 lat

olim Pol sw wspZapraszamy laureatów, finalistów i uczestników zawodów centralnych minionych edycji Olimpiady do udziału w imprezach jubileuszowych. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym osiągnie w tym roku szkolnym szacowny wiek sześćdziesięciu lat. Jej początki sięgają 1959 roku, kiedy to redakcja "Dookoła Świata", ilustrowanego tygodnika dla młodzieży, przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. 

Program Erasmus+, czyli Europa na wyciągnięcie ręki

Katarzyna Lipska ErasmusErasmus+ jest programem Komisji Europejskiej, który swym działaniem obejmuje projekty na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014-2020. Zastąpił on wcześniej funkcjonujące europejskie inicjatywy, takie m.in. jak: Lifelong Learning Programme, program Młodzież w działaniu czy Tempus. Od wielu lat stanowi fundament umiędzynarodowienia procesu kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego.

Zarządzanie i coaching – wymarzony zawód oraz rozwój osobisty

Żyjemy teraz w genialnych czasach, bo jak nigdy ludzie zdali sobie sprawę, że aby ulepszyć świat, trzeba najpierw ulepszyć samego siebie. 

zic20

Coaching w pigułce

Monika Zubrzycka Nowak

Monika Zubrzycka Nowak.

Coachingiem zajmuję się od kilkunastu lat, prowadzę sesje coachingu oraz superizje dla coachów , kształcę coachów w mojej szkole Studium Coacha Gdańskiego Wydawnictwa Psychologiczngo- Szkolenia. Również prowadzę zajęcia z coaching na różnych uczelniach, najczęściej na studiach podyplomowych. O coachingu można powiedzieć, że opiera się na trzech filarach; na postawie, umiejętnościach i doświadczeniu. Tutaj zajmę się omówieniem głównie postawy coacha u ludzi, którzy chcą mieć większy pozytywny wpływ na otoczenie.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

pod.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

Microsoft DreamSpark

e5.onthehub.com

Partnerzy

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: