-->

Aktualności

Rekrutacja 2020\2021

rekrutacja2020Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021. Poznaj zasady rekrutacji, sprawdź, jakie dokumenty są wymagane podczas zapisu do Uczelni oraz jakie są koszty naukiWypełnienie kwestionariusza rekrutacyjneo za pomocą rejestracji on-line pozwoli na sprawne dopełnienie formalności przy zapisie na studia w Dziale Rekrutacji naszej Uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Uczelni.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:

II Darmowy Kierunek

Od 05.10.2020 r. rusza rekrutacja na II darmowy kierunek dla studentów Naszej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

kkk

Studia Podyplomowe

Palacz

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, na rynku edukacyjnym funkcjonuje od 23 lat. Jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni w Polsce. Obecnie kształci około 3,5 tysiąca studentów, oraz może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Nieczynna Kasa

Kasa Uczelni jest nieczynna do odwołania.

 

Wpłaty przez ten okres prosimy kierować na indywidualne konto bankowe studenta.

Kontakt telefoniczny z kwesturą pozostaje dostępny, więc można również kontaktować się telefonicznie.

Stypendium Rektora - Termin

Termin składania wniosków o Stypendium Rektora (Naukowe) to 15 października 2020 r.

 

Wyjątek stanowią:

- kwarantanna studenta,

- późniejsze terminy obron, które zostały przesunięte,

- późniejsze terminy egzaminów poprawkowych,

- późniejsze wpisy z pierwszego terminu dokonane przez wykładowców.

W powyższych przypadkach wnioski będą przyjmowane do 31 października.

 

Informacje dotyczą tylko i wyłącznie wniosków o Stypendium Rektora.

 

Centrum Szkoleniowe Medycyna Estetyczna

W związku z obecną sytuacją, która uniemożliwia organizowanie szkoleń stacjonarnych na terenie Uczelni, zapraszam do bezpłatnego udziału w webinarze na temat PRX-T33: Kluczowa rola dermokosmetyków wiqo w skutecznej terapii PRX-T33. Szkolenie odbędzie się w sobotę, 17.10, start o 11:00, poprowadzi je Mgr kosmetologii Monika Wyszomierska. Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację na stronie www.szkolenia.fenice.pl . Podczas rejestracji proszę załączyć skan lub zdjęcie dyplomu, legitymacji,lub indeksu,a w kodzie promocyjnym proszę wpisać WSEiP.

web

Program „Staże Prezesa NBP”

NBP staze prezesa 2020

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji programu „Staże Prezesa NBP”.

Wymagania wobec kandydata:
• ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
• wysoka średnia ocen ze studiów,
• biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
• gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Pozytywna ocena kierunku kosmetologia

KierunekK

W dniach 20 – 21.12.2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego została przeprowadzona prze Polską Komisję Akredytacyjną wizytacja na kierunku kosmetologia. Kontrola ta dotyczyła studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia.

Decyzja dostępna jest tutaj

Zapomogi w związku z pandemią COVID-19

Od marca 2020 r. studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg odbywało się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które uczelnia się ubiegała, wydziałowe komisje stypendialne WSEPiNM przyznały zapomogi dla 149 osób. Łączna kwota zapomóg przyznana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosiła 152.600 zł.

Informacje nt. stanu epidemii

COVID-19

Informujemy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka), noszenia rękawiczek oraz utrzymanie odstępu od innych osób minimum 2 metry.

Obowiązkowa dezynfekcja/mycie rąk przy wejściu na Uczelnie.

Poniżej informacje nt. organizacji zajęć w Uczelni, pracy komisji stypendianych, e-learningiu.

 uwaga

 

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

HARMONOGRAM PRAKTYK WSzZ KIELCE

Szanowni Państwo, w załącznikach znajdują się:

1. Harmonogram dot. planowanych wymazów na COVID-19:

UWAGA ZMIANA: W podanych terminach należ zgłosić się do Przychodnia Przyszpitalna, I piętro, pokój 103 i 104 na ul. Artwińskiego 6 punkt pobrań będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 08.00 – 10.00.

!UWAGA! Przed wejściem na oddział szpitala WSzZ w Kielcach, proszę o odbiór wyniku wymazu na COVID-19 od Pani Izabeli Łapki kierownika działu organizacyjno-administracyjnego - Poradnia Neurologiczna parter WSzZ w Kielcach, Tel. 41 303 34 14

2. Harmonogram dot. zaplanowanych praktyk zawodowych z podziałem na Oddziały

3. OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH W STANIE EPIDEMII SARS-COV-2

UWAGA:  aby mogli Państwo wejść na oddział WSzZ w Kielcach, należy odbyć szkolenie Epidemiologiczne, Przeciwdziałanie zakażeniem COVID, BHP i PPOŻ. Podbitą obiegówkę ze szkolenia wraz z dowodem wpłaty za praktyki zawodowe w WSzZ w Kielcach, muszą Państwo dostarczyć Pani Izabeli Łapce - Poradnia Neurologiczna I piętro WSzZ w Kielcach, Tel. 41 303 34 14 - przed rozpoczęciem praktyk.

Konferencja Naukowa

KON

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa”

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach prowadzi rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Dajemy możliwość kształcenia praktycznego, realizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

aplikacje2018

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM

23 maja 2019 r. w naszej Uczelni uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

MCSM3

Studiuję i pomagam!

twoja krew

Dla bezpieczeństwa studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa

Fragment wiadomości z Radia eM z dnia 6 lipca b.r.: "W czasie weekendu do szpitala na Czarnowie trafiło wielu nietrzeźwych. Podczas ich badania musiała wielokrotnie interweniować policja. (…)  Pijana kobieta, której udzielano pomocy medycznej zaatakowała jedną z pielęgniarek.”

Aby zwiększyć osobiste bezpieczeństwo naszych studentek i studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego postanowiliśmy przygotować praktyczny kurs uczący zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach powodowanych przez nietrzeźwych, odurzonych lub pobudzonych pacjentów.

Konkurs Score Hunter

Studentka Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Pani Wiktoria Bryła znalazła się wśród laureatów konkursu Score Hunter organizowanego przez Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszy sukcesów!

Więcej informacji dostępnych tutaj.
SH

Kredyty studenckie - ankieta

Drodzy Studenci!

Na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy Was do wypełnienia ankiety dotyczącej organizacji kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie. Link do ankiety tutaj. Ankieta pozostanie aktywna do 17 czerwca.
Więcej informacji na temat kredytów studenckich można znaleźć pod tym adresem: www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

Elektroniczne legitymacje studenckie

Z dniem 1 listopada stracą ważność papierowe legitymacje studenckie. Honorowane będą wyłącznie plastikowe Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS). W naszej Uczelni legitymacje wydawane będą bezpłatnie.

W celu uzyskania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy:

  1. Przesłać zdjęcie przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl: menu Kartoteka -> Legitymacja. Zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi na powyższej stronie.

Kursy języków obcych

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje kursy języków obcych. Uczestnicy pokrywać będą tylko koszt realizacji kursu, cena jest więc niezwykle atrakcyjna. W tym roku akademickim została ustalona na poziomie 5 zł za 1 godzinę lekcyjną. Kursy odbywać się będą w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. Każdy kurs obejmie 60 godzin lekcyjnych. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego lub dowolnego innego. Oprócz typowych kursów językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

Aplikacja mobilna

pwaZapraszamy do korzystania z nowej aplikacji mobilnej WSEPiNM.

Aplikacja napiana jest w technologii PWA.

Szczegóły instalacji

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: