Aktualności

Informacja Kwestury dotycząca wniosków o zapomogi w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19. Prosimy o przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg drogą elektroniczną na adres mailowy: zapomoga.covid19@wsepinm.edu.pl

Wnioski wraz załącznikami dostępne są na stronie internetowej uczelni w zakładce Studia/Stypendia: https://www.wseip.edu.pl/studia/stypendia.html

Ubiegając się o zapomogę należy złożyć:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademicki 2019/2020 |doc
 • Zlecenie przekazywania świadczeń pomocy materialnej |doc
 • Oświadczenie o okresach studiowania oraz nie pobierania świadczeń na innych kierunkach |doc
 • Dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy zlecenie, wpis z CEiDG potwierdzający zawieszenie/likwidację działalności gospodarczej).

Uwaga Studenci

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że komisje stypendialne WSEPiNM w Kielcach, pomimo nadzwyczajnej sytuacji rozpatrują wnioski dot. świadczeń dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym szczególnie trudnym okresie, zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków o zapomogi, w tym losowe także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zapomoga.covid19@wsepinm.edu.pl

Jednocześnie informuję, że epidemia wywiera znaczne skutki ekonomiczne także dla naszych studentów. W związku z tym, zgodnie z informacją MNiSW wydziałowe komisje stypendialne przyznają zapomogę w sytuacjach, gdy utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu została spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Analogicznie traktuje się działalność gospodarczą prowadzoną przez studenta oraz właściwe przedstawienie (udokumentowanie) pogorszenia sytuacji materialnej studenta w tym kontekście.

Prorektor ds. Dydaktyki dr Krzysztof Wątorek

Komunikat ws. koronawirusa SARS-CoV-2

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa, WSEPINM od 12.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz zaplanowane wydarzenia naukowe. Zawieszenie zajęć jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Studentów.
W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne Uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwiane bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz mailowej.
Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a Uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w okresie 12-25.03.2020 r.

Informacja o odwołaniu konferencji w dniu 16.03.2020 r.

Procedura 2/2020 - organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Informacja w sprawie zapomogi dla studentów

e-learning

Informacja nt. organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawiedzenia działalności dydaktycznej WSEPiNM związanej ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Procedura 2/2020 dot. prowadzenia nauczania na odległość (pdf).

 • Platforma e-learningowa znajduje się pod adresem: e.wseip.edu.pl
 • Kursy e-leraningowe zakładają administratorzy platformy e-lerningowej WSEPiNM (Marcin Misiak, Adam Pawlikiewicz).
 • Wykładowcy uzupełniają kursy e-learningowe treściami opisanymi w procedurze 2/2020 (tj. temat zajęć, zagadnienia do tematu - czyli pliki: doc, pdf, ppt itp., literatua i źródła w internecie, materiały pomocnicze, wykłady on-line).
 • Studenci po zalogowaniu się na e.wseip.edu.pl otrzymują dostęp do kursów. Nazwa użytkownika i hasło jest takie same jak do systemu euczelnia.wseip.edu.pl
 • Kursy ułożone są w kategorie zgodne z wydziałami i kierunkami studiów.

 

Komunikat dla studentów WSEPiNM w Kielcach

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 od dnia 12 do 10 kwietnia 2020 ogranicza się funkcjonowanie Uczelni przez zawieszenie zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów. W okresie tym zajęcia mogą być realizowane zdalnie zgodnie z Procedurą nr 2/2020 z dnia 12.03.2020 r. z wykorzystaniem platformy elektronicznej  Uczelni: e.wseip.edu.pl

Studenci zobowiązani są do zalogowania się pod wskazanym adresem. Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do strony euczelnia.wsiep.edu.pl.

Prorektor 

dr Krzysztof Wątorek


Źródło informacji nt. koronawirusa: gov.pl/koronawirus.
Informacja telefoniczna NFZ 800-190-590

Uwaga Studenci kierunków medycznych!

Informacja dla studentek i studentów kierunków medycznych naszej Uczelni o zakazie wchodzenia studentów do placówek ochrony zdrowia w okresie zawieszenia kształcenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zakazem odwiedzin w szpitalach oraz zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 - czytaj tutaj (pdf).


Źródło informacji nt. koronawirusa: gov.pl/koronawirus.
Informacja telefoniczna NFZ 800-190-590uwaga

Biblioteka zamknięta

Uwaga!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy o zamknięciu Biblioteki w dniach 16.03-10.04.2020 r.

uwaga

Student 19.03.2020

Student 2020 03 19

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 19 marca br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Odwołanie konferencji Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzeniającym się m.in. w Polsce Koronawirusem SARS-CoV-2(COVID-19), w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczestników władze Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach wspólnie z władzami Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy podjęły decyzję o odwołaniu III edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która miała odbyć się w dniu 16 marca 2020 r. w Kielcach.

Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem, powodującym zachorowania na COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła stopień globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa do bardzo wysokiego (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). Przypominamy o konieczności stosowania wszelkich dostępnych środków ostrożności i procedur bezpieczeństwa, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Światową Organizację Zdrowia (WHO).

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Odwołane bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego

W związku z wprowadzeniem zasad przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego zostały odwołane.

uwaga

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach w czerwcu 2019 r. rozpocznie rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Będziemy kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Damy możliwość kształcenia praktycznego, zrealizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM

23 maja 2019 r. w naszej Uczelni uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

MCSM3

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencji zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

aplikacje2018

Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

ministerstwo zdrowia  Nursing now Polska

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

Uczelnia w Aplikacji

Marcin MisiakJuż tylko kilka dni dzieli nas od pojawienia się aplikacji Naszej Uczelni w popularnych sklepach internetowych z aplikacjami takimi jak Google Play i App Store. Myślimy, że będzie to duże ułatwienie i wygoda dla Naszych studentów. Można przecież śmiało stwierdzić, że dzisiejszy świat jest w bardzo dużym stopniu przepełniony technologią. Spotykamy się z nią wręcz na każdym kroku przy wykonywaniu nawet zwykłych codziennych czynności, a większość z nas ciągle ma przy sobie smartfon.

Egzamin OSCE  na Wydziale Nauk Medycznych

OSCE 1W  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Nauk  WSEPiNM w Kielcach, po raz pierwszy został przeprowadzony  egzamin praktyczny OSCE (Objective Structured Clinical Examination - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny). Celem egzaminu była ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, stanowiących podstawowe umiejętności zawodowe  pielęgniarki.

Student 20.02.2020

Student 2020 02 20

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 20 lutego br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Microsoft Office 365

Wykładowcy oraz studenci posiadający konto pocztowe w domenie wseip.edu.pl lub g.wseip.edu.pl mogą korzystać BEZPŁATNIE z usług dla edukacji firmy Microsoft w tym Office 365.

Aby uruchomić Office 365 należy:     

Przejść na stronę: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

Zalogować się podając swój email z domen @wseip.edu.pl lub @g.wseip.edu.pl

Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie.

Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy wspólna cecha: zawierają groźne dla zdrowia i życia  substancje psychoaktywne, działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób, jak dotychczas znane narkotyki. 

konf sr psychoaktywne1

Nowości Studiów Podyplomowych

Zdj PodyplomówkaNasza Uczelnia prężnie rozwija się w każdym możliwym kierunku, aby dostosować się do zapotrzebowania rynku pracy oraz sprostać oczekiwaniom naszym przyszłym studentom. Cała kadra dydaktyczna dba o wysoki poziom panujący na Uczelni oraz pilnuje aby wszystko było organizowane z odpowiednią dokładnością i sumiennością. Wśród bogate oferty kształcenia Nasza Uczelnia może pochwalić się również dużą ilością oferowanych kierunków podyplomowych. 

Praktyki zawodowe NA WYSPACH KANARYJSKICH

Dla studentek Kosmetologii mamy bardzo ciekawą propozycję – swoją praktykę zawodową mogą odbyć na Wyspach Kanaryjskich. Uczelnia zapewnia stypendium w wysokości 550 Euro miesięcznie, a nasz hiszpański partner:

 • Wspólne zakwaterowanie w pokoju dla personelu.
 • Posiłki w strefie personelu.
 • Tylko w przypadku pobytu na minimum 3 miesiące: dodatek w wysokości 180 Euro / miesiąc

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: