Aktualności

Funkcjonowanie uczelni w okresie 25.05 - 30.09 2020 r.

Od 25 maja przywrócona została możliwość prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni (chodzi o wybrane przedmioty na ostatnim roku studiów). Studenci WSEPiNM, których ta decyzja dotyczy, będą o tym informowani indywidualnie. Przygotowane zostały szczegółowe procedury, służące minimalizacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoC-2. Poniżej – zarządzenie Rektora WSEPiNM, które określa zasady funkcjonowania WSEPiNM w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz załączniki do zrządzenia, w których są szczegółowe procedury organizacji procesu dydaktycznego oraz zasad bezpiecznego zachowania się w siedzibie Uczelni, w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 10/2020

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uwaga Studenci - zarządzenie ws. przedłużenia sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia sesji egzaminacyjnej zimowej |doc

uwaga

Uwaga Studenci!

W związku z informacją na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie planowanego znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni związanej ze stanem epidemii uprzejmie informuję, że WSEPiNM jest na etapie przygotowania zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni. Planujemy rozpoczęcie zajęć dla studentów stacjonarnych od dnia 25 maja, a dla studentów niestacjonarnych od 29 maja 2020 r. we wszystkich przypadkach, gdzie nie jest możliwe kształcenie „zdalne”.
W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem do częściowego przywrócenia działalności dydaktycznej w siedzibie Uczelni zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego aby wdrożyć procedury związane z minimalizacją zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Pragnę równocześnie nadmienić, że wszystkie zajęcia zgodnie z planem studiów zostaną zrealizowane. Część z nich tj. wykłady i konwersatoria w dalszym ciągu będą prowadzone „zdalnie”, pozostałe (zajęcia praktyczne) w sposób tradycyjny na Uczelni z zachowaniem warunków bezpieczeństwa wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Egzaminy dyplomowe planowane są w miesiącach lipiec – sierpień, pozostałe egzaminy i zaliczenia zgodnie z planem studiów.

Prorektor WSEPiNM
dr Krzysztof Wątorek

uwaga

KASA NIECZYNNA

DNIA 28.05.2020 - CZWARTEK - KASA UCZELNI BĘDZIE NIECZYNNA

LEX online dla studentów

Szanowni studenci,
uprzejmie informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni studenci mają dostęp online do systemu informacji prawnej LEX, obejmujący bazę aktów prawnych, orzeczeń oraz piśmiennictwa prawniczego, w tym komentarzy i monografii przydatnych do codziennej nauki oraz przygotowania prac licencjackich i magisterskich. Szczegóły dotyczące korzystania z programu znajdują się na stronie e.wseip.edu.pl w zakładce Wirtualne Otoczenie Edukacyjne w kursie pn. LEX studenci (LEX przez IP z domu).

uwaga

Uwaga Studenci

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że komisje stypendialne WSEPiNM w Kielcach, pomimo nadzwyczajnej sytuacji rozpatrują wnioski dot. świadczeń dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym szczególnie trudnym okresie, zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków o zapomogi, w tym losowe także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zapomoga.covid19@wsepinm.edu.pl

Jednocześnie informuję, że epidemia wywiera znaczne skutki ekonomiczne także dla naszych studentów. W związku z tym, zgodnie z informacją MNiSW wydziałowe komisje stypendialne przyznają zapomogę w sytuacjach, gdy utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu została spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Analogicznie traktuje się działalność gospodarczą prowadzoną przez studenta oraz właściwe przedstawienie (udokumentowanie) pogorszenia sytuacji materialnej studenta w tym kontekście.

Prorektor ds. Dydaktyki dr Krzysztof Wątorek

Komisje stypendialne WSEPiNM w Kielcach będą rozpatrywały wnioski o przyznanie zapomóg losowych dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które Uczelnia się ubiega.

Informacja Kwestury dotycząca wniosków o zapomogi w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocy materialnej w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19. Prosimy o przesyłanie wniosków o przyznanie zapomóg drogą elektroniczną na adres mailowy: zapomoga.covid19@wsepinm.edu.pl

Wnioski wraz załącznikami dostępne są na stronie internetowej uczelni w zakładce Studia/Stypendia: https://www.wseip.edu.pl/studia/stypendia.html

Ubiegając się o zapomogę należy złożyć:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademicki 2019/2020 |doc
 • Zlecenie przekazywania świadczeń pomocy materialnej |doc
 • Oświadczenie o okresach studiowania oraz nie pobierania świadczeń na innych kierunkach |doc
 • Dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy zlecenie, wpis z CEiDG potwierdzający zawieszenie/likwidację działalności gospodarczej).

Komisje stypendialne WSEPiNM w Kielcach będą rozpatrywały wnioski o przyznanie zapomóg losowych dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które Uczelnia się ubiega.

e-learning

Informacja nt. organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawiedzenia działalności dydaktycznej WSEPiNM związanej ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Procedura 2/2020 dot. prowadzenia nauczania na odległość (pdf).

 • Platforma e-learningowa znajduje się pod adresem: e.wseip.edu.pl
 • Kursy e-leraningowe zakładają administratorzy platformy e-lerningowej WSEPiNM (Marcin Misiak, Adam Pawlikiewicz).
 • Wykładowcy uzupełniają kursy e-learningowe treściami opisanymi w procedurze 2/2020 (tj. temat zajęć, zagadnienia do tematu - czyli pliki: doc, pdf, ppt itp., literatua i źródła w internecie, materiały pomocnicze, wykłady on-line).
 • Studenci po zalogowaniu się na e.wseip.edu.pl otrzymują dostęp do kursów. Nazwa użytkownika i hasło jest takie same jak do systemu euczelnia.wseip.edu.pl
 • Kursy ułożone są w kategorie zgodne z wydziałami i kierunkami studiów.
 • Instrukcja dla studentów znajduję się pod adresem https://e.wseip.edu.pl/course/view.php?id=325#section-1

 

Uwaga Studenci kierunków medycznych!

Informacja dla studentek i studentów kierunków medycznych naszej Uczelni o zakazie wchodzenia studentów do placówek ochrony zdrowia w okresie zawieszenia kształcenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zakazem odwiedzin w szpitalach oraz zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 - czytaj tutaj (pdf).


Źródło informacji nt. koronawirusa: gov.pl/koronawirus.
Informacja telefoniczna NFZ 800-190-590uwaga

Biblioteka zamknięta

Uwaga!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy o zamknięciu Biblioteki do odwołania.

uwaga

Student 19.03.2020

Student 2020 03 19

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 19 marca br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

COVID 19

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Wątoerk K

Odwołanie konferencji Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzeniającym się m.in. w Polsce Koronawirusem SARS-CoV-2(COVID-19), w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczestników władze Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach wspólnie z władzami Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy podjęły decyzję o odwołaniu III edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która miała odbyć się w dniu 16 marca 2020 r. w Kielcach.

Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem, powodującym zachorowania na COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła stopień globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa do bardzo wysokiego (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). Przypominamy o konieczności stosowania wszelkich dostępnych środków ostrożności i procedur bezpieczeństwa, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Światową Organizację Zdrowia (WHO).

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach w czerwcu 2019 r. rozpocznie rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Będziemy kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Damy możliwość kształcenia praktycznego, zrealizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM

23 maja 2019 r. w naszej Uczelni uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

MCSM3

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencji zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

aplikacje2018

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

Uczelnia w Aplikacji

Marcin MisiakJuż tylko kilka dni dzieli nas od pojawienia się aplikacji Naszej Uczelni w popularnych sklepach internetowych z aplikacjami takimi jak Google Play i App Store. Myślimy, że będzie to duże ułatwienie i wygoda dla Naszych studentów. Można przecież śmiało stwierdzić, że dzisiejszy świat jest w bardzo dużym stopniu przepełniony technologią. Spotykamy się z nią wręcz na każdym kroku przy wykonywaniu nawet zwykłych codziennych czynności, a większość z nas ciągle ma przy sobie smartfon.

Microsoft Office 365

Wykładowcy oraz studenci posiadający konto pocztowe w domenie wseip.edu.pl lub g.wseip.edu.pl mogą korzystać BEZPŁATNIE z usług dla edukacji firmy Microsoft w tym Office 365.

Aby uruchomić Office 365 należy:     

Przejść na stronę: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

Zalogować się podając swój email z domen @wseip.edu.pl lub @g.wseip.edu.pl

Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie.

Kursy języków obcych

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje kursy języków obcych. Uczestnicy pokrywać będą tylko koszt realizacji kursu, cena jest więc niezwykle atrakcyjna. W tym roku akademickim została ustalona na poziomie 5 zł za 1 godzinę lekcyjną. Kursy odbywać się będą w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. Każdy kurs obejmie 60 godzin lekcyjnych. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego lub dowolnego innego. Oprócz typowych kursów językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

Dla Adama!

Weekend pełen pyszności już za Nami. Samorząd Studencki Naszej Alma Mater zorganizował II edycje Charytatywnego Kiermaszu Ciast dla Adama. Adam  Pawlikiewicz, który jest informatykiem naszej Uczelni walczy ze śmiertelną chorobą. Jednak jak sportowcy, którym dopinguje, walczy i wierzy.

Dla Adama

Elektroniczne legitymacje studenckie

Z dniem 1 listopada stracą ważność papierowe legitymacje studenckie. Honorowane będą wyłącznie plastikowe Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS). W naszej Uczelni legitymacje wydawane będą bezpłatnie.

W celu uzyskania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy:

 1. Przesłać zdjęcie przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl: menu Kartoteka -> Legitymacja. Zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi na powyższej stronie.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

podyplomowe.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

Umiędzynarodowienie

eu.wseip.edu.pl

favicon 144 copy E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

bip Biuletyn Informacji Publicznej

bip.wseip.edu.pl

Partnerzy

image002
epnp
 

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: