Aktualności

Certyfikat Księgowego

certyfikat księgowyOd maja 2014r., po zniesieniu zawodów regulowanych , a tym samym wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów, Centrum Informacji Księgowej rozpoczęło egzaminy dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem Certyfikatu Księgowego C.I.K. 

Oferta kierowana jest studentów, którzy ukończyli min. 2 lata studiów na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość.

Dla studentów WSEPINM, na podstawie podpisanej umowy, zniesiona została opłata za ww egzamin. Zakres egzaminu określony jest przez Ministerstwo Finansów na poziomie obowiązującym przed deregulację zawodów.

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach w czerwcu 2019 r. rozpocznie rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Będziemy kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Damy możliwość kształcenia praktycznego, zrealizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca. Podziel się swoją historią i doświadczeniami!  KLIK! http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg  Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

eurostudent

Dzień Dziecka

Zbiórka charytatywna

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencji zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych sędzia Iwona Kujawa zaprezentowała wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w dniu 29 września 2018 r.

aplikacje2018

Wkrótce Otwarcie Nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

MCSM LOGOW naszej Uczelni powstaje Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) na potrzeby profesjonalnego przygotowania do pracy przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

- WSEPiNM w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznych. Uczelnia otrzymała na organizację i wyposażenie MCSM 2 599 478,40 mln złotych - poinformowała Luiza Wójcik, kierownik biura MCSM.

Kolejni absolwenci Pielęgniarstwa opuścili mury Uczelni

Początkiem maja 2019 r. w WSEPiNM w Kielcach odbyły się egzaminy dyplomowe uwieńczające 3,5 - letnią edukację studentów na kierunku pielęgniarstwo. Po siedmiu semestrach  owocnej nauki na studiach pierwszego stopnia uzyskali  tytuł licencjata pielęgniarstwa.

pielęgniarstwo1

Student 09.05.2019 r.

student 2019 05 09

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 9 maja br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

XIII-lecie „Twardziela Świętokrzyskiego”

Już po raz 13. grupa zapaleńców rajdów górskich organizuje jeden z czołowych maratonów górskich w Polsce – „Twardziela Świętokrzyskiego”. Współorganizatorami imprezy są Studium WFiS Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wraz z Klubem Turystyki Pieszej „Przygoda” oraz SCKiS w Strawczynie, przy znacznej pomocy gmin Bieliny, Masłów i Zagnańsk. Gminy te udostępniły lokale w Kakoninie, Ameliówcu i Tumlinie-Węgle, co bardzo nam ułatwiło organizację imprezy. 

twardziel 5

Jubileusz Policji

W obecnym 2019 roku wypada wielkie wydarzenie jakim jest 100-lecie policji. Trudno uwierzyć, że ta najliczniejsza służba mundurowa obchodzi już swoją okrągłą rocznice. Ówczesnego czasu na początku swojego istnienia dzisiejszą policję poprawnie określano mianem Policji Państwowej, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej. Miała ona za zadanie pilnować porządku na terenie Polski, więc cel towarzyszący jednostce nie uległ zbytnio wielkie zmianie. 

1. Zdj 100 lat

Forum zdrowia

5 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w ramach XVII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby odbyło się „Forum Zdrowia”. Miejscem imprezy była sala kinowa w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Busko1

Szkolenie z zakresu masażu próżniowego

W dniu 6 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, z inicjatywy mgr Agnieszki Augustyn i mgr Alicji Gołdzińskiej ponownie odbyło się szkolenie z zakresu masażu próżniowego i liftingu twarzy. Tym razem dla studentów II roku studiów zaocznych, kierunku Kosmetologii . Zajęcia poprowadziła mgr kosmetologii Kamila Pelc – szkoleniowiec firmy „Sfera”.

masaż3

Forum Uczelni Niepublicznych

W dniach 28-31 marca 2019 r. odbył się w Poroninie X Jubileuszowy Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych, w którym przedstawiciele samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mieli przyjemność uczestniczyć. Naszą Uczelnie reprezentowało 4 działaczy samorządu studenckiego: Paulina Stępień, Karolina Dubiel, Alicja Ciszek oraz Sebastian Pietrala.

FUN

Szkolenie z samoobrony dla służb ratowniczych

W dniu 24.03.2019 r, w kieleckiej hali przy ulicy Ściegiennego 8, odbyło się szkolenie z samoobrony dla pracowników służby zdrowia i służb ratowniczych. Organizatorami byli: Straż Miejska w Kielcach, Krav Maga Team, WOPR Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, Klinika Umysłu, Grupa Ratownictwa PCK Kielce, WSEPiNM.

samoobrona2

 

Praktyka czyni mistrza

strzelnica 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z wielu kierunków oferowanych przez naszą uczelnię. Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które w przyszłości planują wstąpić w szeregi sużb mundurowych takich jak Policja, ABW, BOR i wiele innych organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa. W trakcie trwania studiów studenci poznają między innymi: organizacje i sposoby działania służb mundurowych, zadania i funkcjonowanie organów administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego, system zarządzania kryzysowego, uregulowania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa oraz problematykę przestępczości i sposoby jej zwalczania.

 

 

 

 

 

Informacja

Informujemy, że stnieje możliwość wpłat na:

· Indywidualne konta studentów

lub

· konta Uczelni: 10 1910 1019 2000 0075 3121 0001
31 1240 1372 1111 0010 5489 8393

uwaga

Praktyki zawodowe

Wszystkich studentów fizjoterapii serdecznie zachęcamy do odbycia praktyk zawodowych w jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie - czeskich Teplicach. Na praktyki wyjechać można już w marcu a okres pobytu może wynieść nawet 12 miesięcy. Byli stypendyści programu Erasmus/Erasmus+ proszeni są jednak o wzięcie pod uwagę, że łączny okres przebywania na wymianie w ramach tych programów nie może przekraczać 12 miesięcy.

Teplice 2

Zapraszamy Pracodawców do udziału w Projekcie

energia

Uwaga Studenci odbywający praktyki

Kwestury prosi o odbiór polis ubezpieczeniowych do praktyk studenckich. Aneks do polisy z ekspozycją zawodową do pobrania tutaj (pdf).

uwaga

Realizujemy projekt "Staż - dobry start II"

UE startowe

Staż - dobry start II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0004/18 w okresie 01.10.2018 - 31.08.2020.

Realizujemy projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju"

UE startowe

Nasza Uczelnia realizuje projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju".

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 413 studentów z WSEPiNM, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych (45 osób) oraz kadry zarządczej i administracyjnej (22 osoby) poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry WSEPiNM. Cel zostanie zrealizowany w okresie: X 2018 - IX 2021 r.

POWR.03.05.00-00-Z014/17-00

Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Narodwe Centrum Badań i Rozwoju

Realizujemy projekt "Staż - dobry start"

UENasza uczelnia realizuje projekt "Staż - dobry start", którego celem  jest wsparcie 180 uczniów z 3 szkół z woj. świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Więcej informacji o projekcie tutaj.

pasek kolorowy region POLSKA www

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

pod.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

Microsoft DreamSpark

e5.onthehub.com

Partnerzy

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB: