Rekrutacja na studia 2017/2018

Aktualności

Student 21.09.2017

student 21 09 2017

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 21 września br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Projekt "Budżet nastolatka – konsumpcja a oszczędzanie. Edycja I"

NBP logo zielone RGB WWW

Nasza Uczelnia realizuje projekt z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej pn. "Budżet nastolatka – konsumpcja a oszczędzanie. Edycja I", którego celem jest promowanie nowoczesnych postaw sprzyjających odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych wśród 100 uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Więcej informacji o projekcie tutaj.

Terminy przyjęć wniosków stypendialnych

Kwestura informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 przyjmowane będą:

  • 25-28 września 2017  (pn-czw) w godz. 10.00-15.30 w pokoju 120,
  • 29 września 2017 (piątek) w godz. 10.00-15.30 w pokoju 120; w godzinach 16.00-18.00 na stanowisku Kwestury w Dziekanacie,
  • od 2 października 2017:
    - w środy i piątki w godz. 10.00-17.45 w pokoju 120 i 113,
    - poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 10.00-15.30 w pokoju 120 i 113,
    - sobota w godz. 9.00-15.30 w pokoju 120 i 113.

Ostateczny termin złożenia wniosku dla studentów WSEPiNM upływa 14 października 2017.

V Prawniczy Konkurs Krasomówczy - Plagiat czy inspiracja? Ochrona własności intelektualnej

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, chcących doskonalić umiejętności retoryczne i lubiących oratorskie popisy do udziału w V Prawniczym Konkursie Krasomówczym, organizowanym przez Wydział Prawa WSEPiNM. Konkurs odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A. Zgłoszenia należy przesłać do dnia  27 października 2017 r.

©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zaprasza do udziału w czwartej edycji konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich. Jego celem jest upowszechnianie w środowisku młodzieży uczącej się wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji/animacji komputerowej, związanej z tematyką konkursu (prace indywidualne lub tworzone przez zespoły liczące nie więcej niż 3 osoby – szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Założyciele, Władze i Senat Uczelni zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 7 października 2017 r. o godz. 12.00 w audytorium II przy ul. Jagiellońskiej 109A. Wykład inauguracyjny nt. "Czy roboty pozbawią nas pracy? W poszukiwaniu ładu gospodarowania" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szplit.

uwaga

Wybory do Senatu WSEPiNM

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 3/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie terminu i szczegółowego trybu przeprowadzenia wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ustaliła następujący harmonogram przebiegu wyborów do Senatu Uczelni. Wybory odbędą się w dniach 15-24 września 2017 roku. Urna wyborcza będzie udostępniona w recepcji przy wejściu głównym  codziennie w godzinach 10.00-13.00. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs GUS na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Prezes GUS ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zakresu statystyki oraz popularyzacji wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych, która została obroniona w roku akademickim 2015/2016. Na zgłoszenia czekamy do 16.10.br. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe. Szczegóły tutaj.

WSEPiNM podczas imprez plenerowych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

23.07.2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyła się kolejna edycja pikniku „Śniadanie na trawie”. Powyższe wydarzenie tym razem było w stylu amerykańskim.

1

0 zł opłaty wpisowej na studiach podyplomowych

Szanowni Państwo, przypominamy, że w trwającej rekrutacji na studia podyplomowe Nasza Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat przy zapisie. Zapraszamy wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, szukające nowych kontaktów na studia podyplomowe, prowadzone przez praktyków. Szczegółowa oferta studiów na stronie pod.wsepinm.edu.pl

Obrony na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia

21 lipca 2017 roku mury WSEPiNM opuściły pierwsze absolwentki studiów magisterskich z kosmetologii. Panie  rozpoczęły studia na naszej Uczelni już na 1 stopniu. Po uzyskaniu tytułu licencjatu zdecydowały się na kontynuację studiów na drugim stopniu kosmetologii. 

mgr kosmetologia

Zaproszenie na konferencję pt. "Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Wkład naukowców w polską myśl konstytucyjną"

WSEPiNM i Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Wkład naukowców w polską myśl konstytucyjną". Konferencję organizowaną ku pamięci prof. Pawła Sarneckiego otworzy odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz uroczystość nadania Auli II imienia prof. zw. dr. hab. Pawła Sarneckiego Kielce, 21 października 2017 r. godz. 10:00.

Zaproszenie tutaj, zgłoszenie udziału tutaj.

Konferencja nt. "Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?"

IPNInstytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, WSEPiNM oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która odbędzie się  22 lutego 2018 r.w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Studenci ratownictwa medycznego z pokazami podczas imprez plenerowych

W czerwcową niedzielę (25.06.2017 r.) w  Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbył się piknik „Śniadanie na trawie”. 

sniadanie na trawie 0

 

Zarządzanie i coaching w WSEPiNM

Nowoczesny i innowacyjny kierunek studiów zarządzanie i coaching w WSEPiNM czeka na kolejnych świadomych studentów w każdym wieku. Masz nieodkryty potencjał? Jego wielkość zależy całkowicie od tego, jak postrzegasz sam siebie i jak silnie wierzysz w to, że możesz wiele osiągnąć.

Uczeń zapytał Mistrza:
„Czy długo trzeba oczekiwać zmiany na lepsze?”
Mistrz odpowiedział:
Jeśli chcesz oczekiwać - to długo”!

zic1

Realizujemy projekt "Staż - dobry start"

UENasza uczelnia realizuje projekt "Staż - dobry start", którego celem  jest wsparcie 180 uczniów z 3 szkół z woj. świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Więcej informacji o projekcie tutaj.

RPOWŚ

Praktyki w Teplicach

Wszystkich studentów kierunku fizjoterapia serdecznie zachęcamy do odbycia praktyk zawodowych w uznanym uzdrowisku w czeskich Teplicach. Praktyki trwać będą od 18 czerwca do 15 września 2017r. Studenci III roku, którzy ukończą studia przed 21 maja mają możliwość odbycia praktyk w terminie 21 maja do 20 października. Byli stypendyści programu Erasmus/Erasmus+ proszeni są jednak o wzięcie pod uwagę, że łączny okres przebywania na wymianie w ramach tych programów nie może przekraczać 12 miesięcy.

Teplice

20 lat minęło….czyli dwudziestolecie naszej Uczelni

Rok 2017 jest dwudziestym w historii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Dokładnie 31 lipca 1997 roku minister edukacji narodowej podpisał decyzję zezwalającą na powołanie uczelni pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Kielcach, a wkrótce potem została ona wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 132. O tego momentu Założyciele mogli rozpocząć nabór na jedyny oferowany wówczas kierunek studiów – ekonomię.

Założyciele Uczelni

Realizujemy projekt "Masz staż"

UENasza uczelnia realizuje projekt "Masz staż", którego celem  jest wsparcie 300 uczniów z 3 szkół z woj. świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Więcej informacji o projekcie tutaj.

RPOWŚ

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

pod.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

Microsofr DreamSpark

e5.onthehub.com

Partnerzy

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93