10 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie udział wzięło 51 uczniów z 26 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

1 copy

 

Celem tego konkursu była  popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół technicznych i licealnych.

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy a współorganizatorami byli szkoły ponadgimnazjalne biorące udział  w programie edukacyjnym pn. „Kultura bezpieczeństwa” oraz Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Eliminacje szkolne tego konkursu odbyły się jesienią 2016 roku w poszczególnych szkołach, w których uczestniczyło 726 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 52 uczniów, czyli po 2 osoby z każdej szkoły.

Etap regionalny konkursu wiedzy składał się z 30 pytań testowych oraz 5 pytań opisowych. Uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 48 punktów.

Po sprawdzenia prac konkursowych przez okręgową komisję konkursową laureatami etapu regionalnego konkursu zostali :

I miejsce Weronika Miłek –  47 pkt z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

II miejsce Patrycja Krzysiek  – 45 pkt z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach,

III miejsce Paulina Kowalczyk – 44 pkt z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku.

Laureaci będą reprezentować okręg świętokrzyski  podczas etapu centralnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” w Warszawie.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za I, II, III miejsce, a pozostali za udział. Dla opiekunów przekazano podziękowania od Okręgowego Inspektora Pracy i upominki od Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali także nagrody rzeczowe w formie sprzętu elektronicznego, a siedem osób wyróżniono upominkami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ufundował 3 promesy na bezpłatne studiowanie dowolnie wybranych kierunków na uczelni.

Nagrody  i promesy wręczyli Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy, dr Krzysztof Wątorek – Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz Jacek Sabat - Świętokrzyski Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach.

Galeria zdjęć