Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową uczelnią w województwie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu szkół w kraju.

Obecnie studiuje w niej około 5000 studentów, pod kierunkiem ponad 250 nauczycieli akademickich.


Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, których uczelnią macierzystą jest WSEPiNM, oraz wywodzący się z renomowanych ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Politechnika Częstochowska i Akademia Świętokrzyska. Sprawne funkcjonowanie Uczelni zapewnia ponad 50 pracowników administracyjnych i obsługi technicznej.

Patronem WSEiP jest Profesor Edward Lipiński.

Historia nazwy Uczelni:

Do 2003 r. Uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji (decyzja)

W 2003 r. nadano Uczelni imię: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego (decyzja).
Od 2007 r. nazwa Uczelnia brzmiała: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego ( Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni).

Od 18.07.2013 r. nazwa Uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni)

 

UCZELNIANY PAKIET INFORMACYJNY ECTS