Wydział Ekonomii 

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2015/2016

 

studia I stopnia niestacjonarne

I rok ekonomia - dr Magdalena Ryczerz-Fiuk

II rok ekonomia - mgr Emilia Kijanka

III rok ekonomia - Katarzyna Lipska

 

studia II stopnia niestacjonarne

I rok ekonomia - dr Magdalena Ryczerz-Fiuk

II rok ekonomia - mgr Emilia Kijanka