Kalendarium 2000

Rektor WSEiA dr Andrzej Juszczyk zwyciężył w plebiscycie Echa Dnia i Radia Tak. Czytelnicy i radiosłuchacze wybrali Go Człowiekiem Lutego.

Konferencja naukowa "Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju" zorganizowana wspólnie z Katedrą Ekonomii UŁ.

II Święto Uczelni - otwarcie Klubu Studenckiego przy ul. Karczówkowskiej 41.

Konferencja międzynarodowa "Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu Tempus-Phare. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu z Polski, Austrii i Szwecji.

Konferencja naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

Uzyskanie przez WSEiA akredytacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Cele umowy akredytacyjnej: integracja nauczania poprzez współpracę kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, wspólne badania, udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz zapewnienie absolwentom WSEiA z tytułem licencjata kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uzupełniających studiach magisterskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Oddanie do użytku nowoczesnego budynku dydaktycznego przy ul. Karczówkowskiej 27 (dwie aule wykładowe, pracownie informatyczne i językowe, sale ćwiczeniowe, klub studencki, siedziba Akademickiego Centrum Studiów Europejskich).

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001. U progu czwartego roku istnienia Uczelni naukę rozpoczęło ponad 6500 studentów.

Konferencja naukowa "Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej i oddziałem kieleckim PTE.