Kalendarium 2005

Nagrodę Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach "Srebrne Maski" dla najlepszego pracownika Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymała główna księgowa teatru Elżbieta Pędzik.

Po raz trzeci Uczelnia została wyróżniona nagrodą Lidera Regionu w kategorii oświata. Podczas gali wręczenia statuetek, która odbyła się 20 stycznia 2005 r. w sali konferencyjnej hotelu "Kongresowego", w imieniu władz i społeczności studenckiej Lidera Regionu 2004 dla WSEiA odebrali Wiktor Krasa i Ewa Cieślik - Przedstawiciele Samorządu Studenckiego WSEiA.
Nagroda Lidera Regionu przyznawana jest najlepszym firmom i instytucjom z naszego województwa, które najlepiej promowały ziemię świętokrzyską w kraju i za granicą w minionym roku oraz pracowały na ekonomiczny sukces województwa.
Konkurs organizuje Echo Dnia a patronują mu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wojewoda Świętokrzyski.

W ramach cyklu zaczarowane koncerty na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury wystąpił Michał Bajor. WSEiA była współorganizatorem tego koncertu.

Andrzej Mroczek - Kanclerz WSEiA - został laureatem Nagrody Miasta Kielce 2004.

5 marca 2005 r. w Klubie Studenckim COOLtura odbył się VI Salon Polityczny z udziałem eurodeputowanego Andrzeja Szejny na temat: Nauka i praca w Unii Europejskiej.

WSEiA była współorganizatorem Specjalnego Koncertu dla Pań, podczas którego wystąpiła grupa Raz, Dwa, Trzy.

11 marca 2005 r. odbył się VII Salon Ekonomiczny na temat nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Gościem Salonu był prof. dr hab. Witold Modzelewski.

W ogłoszonym przez tygodnik Polityka Rankingu Wyższych Uczelni 2005 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zajęła wysokie miejsca:
23. WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH politologia,
33. WYDZIAŁ EKONOMICZNY ekonomia.

Tegoroczne ogólnopolskie rankingi uczelni niepaństwowych potwierdzają, że WSEiA nadal jest najwyżej ocenianą uczelnią niepaństwową w regionie.
W ogólnopolskim rankingu ogłoszonym przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego znalazła się, po raz kolejny, na 14 miejscu.
W opracowanym przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingu niepaństwowych uczelni ekonomicznych WSEiA zajęła 10 miejsce.

WSEiA była współorganizatorem koncertu zespołu KOMBI, który odbył się 17 kwietnia 2005 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żytniej.

W Rankingu Szkół Wyższych 2005, ogłoszonym przez tygodnik "Wprost", wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania WSEiA zajęła 6 miejsce.

Koła Naukowe i Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zorganizowały Międzynarodową V Konferencję Studenckich Kół Naukowych nt. Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. Konferencja, z udziałem gości z Ukrainy odbyła się w siedzibie WSEiA.

Katedra Zastosowania Metod Ilościowych w Ekonomii WSEiA zorganizowała Konferencję Naukową Podręczniki akademickie w kształceniu matematycznym na studiach ekonomicznych.
Tematyka konferencji dotyczyła roli i miejsca podręczników akademickich w kształceniu matematycznym na studiach ekonomicznych, w szczególności doboru i układu treści, ich wykorzystywania w toku studiowania matematyki oraz oceny ich przydatności przy studiowaniu przedmiotów pozamatematycznych.

Gościem VII Salonu Politycznego był Ryszard Sławiński, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który wygłosił w Klubie Cooltura wykład otwarty dla studentów nt. Ład medialny w Polsce.
Minister Ryszard Sławiński omówił rozwiązania dotyczące funkcjonowania mediów w Polsce oraz projekty przekształceń rozgłośni regionalnych w formę zcentralizowanego holdingu na wzór radiostacji prywatnych. Przybliżył także różnice między nadawcami komercjalnymi i społecznymi a innymi rozgłośniami publicznymi utrzymującymi się z abonamentów i reklam.
W dyskusji wywołanej przez prowadzącą spotkanie dr Izabelę Rycerską pojawił się problem upolitycznienia składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której członkowie, choć formalnie apolityczni, zawsze wywodzą się z określonych formacji politycznych. Jak stwierdził Gość Salonu całkowite odpolitycznienie KRRiT jest niemożliwe, bowiem jej członkowie zawsze będą kierować się określonymi sympatiami politycznymi.

8 czerwca 2005 r. odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy". 

Podczas inauguracji działalności Międzyuczelnianego Stowarzyszenia Studentów Informatyki C-4 zaprezentowano pierwszy w regionie świętokrzyskim portal studencki studencik.edu.pl, który ma służyć do kontaktu studentów wszystkich uczelni.

W ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki w Klubie Studenckim COOLtura odbyły się wykłady nt.: Teraźniejszość i przyszłość informatyki, Multimedia w systemach informatycznych zarządzania, Jak grafika komputerowa przedstawia rzeczywistość? oraz Statystyczne modelowanie przepływów pieniężnych w warunkach niepewności.

Mirosław Sawicki, Minister Edukacji Narodowej, podjął decyzję w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2005/2006. Po wnikliwym przeanalizowaniu 1358 wniosków, wyłonionych zostało 820 stypendystów.
Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 1300 zł.
Wśród stypendystów Ministra znałazło się troje studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielach.

W WSEiA odbyła się XV Giełda Pracy dla Młodzieży. W ramach Giełdy, organizowanej przez WSEiA i Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ponad 90 przedsiębiorstw i instytucji oferowało miejsca pracy, staże, praktyki zawodowe itp. W Giełdzie udział wzięły również instytucje prowadzące szkolenia zawodowe, językowe oraz wspierające politykę zatrudnienia w Kielcach i regionie świętokrzyskim (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Planowania Kariery Zawodowej, Państwowa Inspekcja Pracy, uczelniane Biura Karier). Na stoiskach obecni byli eksperci i doradcy oferujący materiały informacyjne i szkoleniowe oraz swoją pomoc w zakresie orientacji zawodowej, rynku pracy i prawa pracy.
Ponadto, w ramach tegorocznej edycji Giełdy, odbyła się konferencja, promująca program Ministra Gospodarki i Pracy pn. Pierwszy Biznes, którego głównym celem jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych ludzi, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Skrzydła Europejskie 2005

W X edycji Nagrody Gospodarczej SKRZYDŁA 2005 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach otrzymała Skrzydła Europy 2005. Nagroda jest wyrazem uznania za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie województwa świętokrzyskiego.
Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i samorządu gospodarczego, przyznała po raz pierwszy cztery nagrody specjalne - Skrzydła Europy. Otrzymały je przedsiębiorstwa i firmy, które przez okres ostatnich dziesięciu lat zrównały do Europy", stając się ekonomiczną i gospodarczą elitą Świętokrzyskiego.

Inauguracja 2005/2006

8 października 2005 r. w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z okazji inauguracji roku akademickiego 2005/2006.
Kanclerz dr Tadeusz Dziekan, Wicekanclerz mgr Andrzej Mroczek oraz prof. Władysław Szostak otrzymali z rąk wicewojewody Joanny Grzeli Medale Edukacji Narodowej i Sportu.
Wykład inauguracyjny nt. Zarządzanie ekologiczne w rozwoju i działalności przedsiębiorstw wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Strużycki.

Od października 2005 r. przy WSEiA działa pierwsze w Kielcach internetowe radio studenckie radio.wseia.edu.pl

23 listopada 2005 roku w klubie studenckim COOLtura przy WSEiA zaprezentowano wystawę plakatów Loesje. Loesje pochodzi z Holandii, gdzie narodził się pomysł tworzenia plakatów z krótkimi hasłami i rozlepiania ich w widocznych, nietypowych miejscach. Kieleccy entuzjaści Loesje spotykają się na warsztatach i tworzą niepowtarzalne hasła.

Gościem spotkania Koła Młodych Politologów WSEiA był Konstanty Miodowicz - Poseł RP, Przewodniczący PO w województwie świętokrzyskim oraz Ryszard Cichy - Wiceprzewodniczący PO w województwie świętokrzyskim.