Krajowe Ramy Kwalifikacji15 marca 2012 r. odbyło się spotkanie z Ekspertami Bolońskimi. Tematem wiodącym było wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Materiał z wykładu: Marek Wilczyński - Ekspert Boloński  |pdf