W dniach 20-23 kwietnia 2017 roku odbył się XXIII Zjazd Parlamentu Studentów RP, jest to cykliczne, coroczne wydarzenie zrzeszające samorządy studenckie z całej Polski. Ma ona na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami studenckimi oraz dyskusja na tematy związane ze szkolnictwem wyższym.

XXIII zjazd 1

W czwartek braliśmy udział w szkoleniu pt. „Studencki lider: możliwości, ograniczenia, wyzwania”, dowiedzieliśmy się na nim jak budować zespół, jak motywować go do działania i jak być wzorowym liderem. Szkolenie było inspirowane biografiami i zdarzeniami z Życia Parlamentu Studentów RP i samorządów studenckich.

XXIII zjazd 2

Piątek minął bardzo szybko, również pod znakiem szkoleń jak i integracji z innymi samorządami. Na pierwszym z paneli odbywającym się w godzinach porannych dyskutowaliśmy na temat mocnych i słabych stron samorządności studenckiej. Po oficjalnym otwarciu Krajowej Konferencji PSRP odbył się panel dyskusyjny w trakcie, którego prelegenci rozmawiali o jakości kształcenia w krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących programów studiów, efektów kształcenia, praktyk zawodowych czy infrastruktury na uczelniach.

XXIII zjazd 3

Kolejnego dnia podczas pierwszego szkolenia zapoznaliśmy się z ofertami programów mobilnościowych oraz tym w jaki sposób z nich skorzystać i jak przebiega rekrutacja. Dużo czasu poświęciliśmy programowi Erasmus+, który funkcjonuje na naszej uczelni i obchodzi w tym roku 30 lecie istnienia. Następnie odbyło się wystąpienie  Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, po przemówieniu padło wiele pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego oraz Ustawy 2.0.  Po obiedzie odbyły się kolejne panele szkoleniowe oraz zebranie Komisji Branżowych PSRP. Wieczorem odbyło się podsumowanie Krajowej Konferencji PSRP, które uświetnił swoim koncertem Mateusz Ziółko.

Ten wyjazd zapamiętamy na długo, szczególnie że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działań na rzecz studentów na naszej uczelni a także w naszym mieście.

 

Alicja Ciszek