W kwietniu 2017 r. w WSEPiNM w Kielcach odbyły się  egzaminy dyplomowe wieńczące naukę studentów kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej absolwentom złożyli Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Grzegorz Gałuszka oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Maciej Juszczyk.

Tuż przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne

Tuż przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne

Dziekani przedstawili absolwentom ofertę kontynuowania nauki w WSEPiNM w Kielcach na studiach drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo oraz ekonomia o specjalności ekonomika i organizacja ochrony zdrowia.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

 

Absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne

Absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

 

Absolwenci kierunku Fizjoterapia tuż po obronie pracy licencjackiej

Absolwenci kierunku Fizjoterapia tuż po obronie pracy licencjackiej

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo

 

To już szósty rocznik studentów kształcących się na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, który przystąpił do egzaminu dyplomowego.

Wszystkim absolwentom gratulujemy.