IPNInstytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, WSEPiNM oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która odbyła się  22 lutego 2018 r.w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

plakat

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Obszary tematyczne

W szczególności jesteśmy zainteresowani następującymi zagadnieniami:

  • instrumentalizacja prawa w ustroju komunistycznym
  • źródła sądownictwa państwa totalitarnego
  • ustrój sądownictwa powszechnego oraz sądownictwa wojskowego w PRL-u
  • odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe
  • źródła do dziejów instytucji wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989
  • stan badań nad dziejami sądownictwa, prokuratury, adwokatury w latach 1944-1989
  • indywidualne postawy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec prowadzonych postępowań
  • studium przypadku wybranych spraw
  • rola organów siłowych w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych
  • wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie

Termin konferencji: 22 lutego 2018 r.

Program konferencji

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

Naczelnik IPN Delegatura w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita
WSEP i NM w Kielcach - prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu - dr Anatolij Drabowski

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz tel. 600361495, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Łochowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marzena Grosicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia (do pobrania doc) wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce, Tel. /0-41/ 345 13 13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 30 listopada 2017 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem do końca 2018 r. W związku z tym, prosimy by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy, do 31 marca 2018 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

IPN