W roku szkolnym 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, odbywały się zajęcia z ratownictwa medycznego prowadzone przez Jakuba Kasińskiego.

wloszczowa1

 

Uczniowie w ramach przedmiotu mieli okazję zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne pierwszej pomocy i ratownictwa przedmedycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dnia 7.02.2018 roku, cykl zajęć zakończył się warsztatami oraz egzaminem końcowym, które odbyły się w murach Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych. Uczniowie Liceum zapoznali się także z ofertą WSEPiNM, zwiedzili uczelnię i pracownie medyczne. Uroczyście z rąk Prorektora Zdobysława Kuleszyńskiego, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

wloszczowa2

Natomiast w dniu 25.01.2018 roku, ratownik medyczny Jakub Kasiński w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach przeprowadził zajęcia z pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

wloszczowa3