Pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbył się w siedzibie uczelni etap regionalny ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W dniu 2 marca 2018 roku 45 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego mogło wykazać się wiedzą na temat ochrony pracy i przepisów bhp. Laureatkami konkursu zostały: Karina Kowalska, Róża Kaczor i Magdalena Życińska.

pip 1

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest trzyetapowy; organizuje się go na poziomach – szkolnym, regionalnym oraz centralnym, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które przystąpiły do programu prewencyjnego Państwowej Inspekcję Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu i konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. W tym roku do programu przystąpiło 26 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jesienią 2017 roku przeprowadzone zostały eliminacje szkolne, w których uczestniczyło 837 uczniów. Etap szkolny i regionalny odbywał się pod naukowym patronatem Rektora Wyższej Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach.         

Nad przebiegiem etapu regionalnego czuwała Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem starszego inspektora pracy Tomasza Barańskiego, która przeprowadziła test wiedzy składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

pip 3

Laureatką etapu regionalnego konkursu została Karina Kowalska, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, która zajęła pierwsze miejsce; drugie miejsce, z tą samą liczbą punktów, zajęły uczennice – Róża Kaczor z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Magdalena Życińska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. Będą one reprezentować województwo świętokrzyskie podczas etapu centralnego konkursu w Warszawie, 18 kwietnia 2018 roku.

Zdobywczyni pierwszego miejsca, Karina Kowalska, jest uczennicą II klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy i na etapie regionalnym zdobyła maksymalną liczbę punktów. Karina interesuje się sportem, gra w siatkówkę i lubi podróżować. Opiekunką laureatki i koordynatorem programu PIP „Kultura bezpieczeństwa” w szkole jest pani Anna Krempińska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

pip 2

Uczennice, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody rzeczowe (urządzenia elektroniczne – tablet, kamerę sportową, smartwacha). Ponadto siedem osób wyróżniono upominkami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ufundował dla trzech laureatek promesy na bezpłatne studiowanie w uczelni na pierwszym roku. Opiekunom przekazano podziękowania Okręgowego Inspektora Pracy i upominki Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy i promesy wręczyli: Janusz Czyż – okręgowy inspektor pracy w Kielcach oraz dr Łukasz Baratyński – prodziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W trakcie sprawdzania testów, bardzo ciekawy wykład na temat „Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć !” wygłosiła pani Anna Stelmach – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

pip 4