Wiadome jest, że w życiu warto jest znać prawa jakie nam przysługują, aby być w pełni świadomym obywatelem. Jednak dziedzina prawa jest tak bardzo rozbudowaną i skomplikowaną nauką, że zrozumienie jej nie należy do najłatwiejszych czynności. Mówi się, że aby zagłębić wiedzę z całego zakresu prawa brakłoby czasu, ponieważ cały czas dochodzą nowe ustawy oraz poprawki starych.

swiadomy obyw

Częstym zjawiskiem jest fakt, iż przez nieznajomość prawa jakie nam przysługuje padamy ofiarami oszustw bądź też nie mamy pojęcia o rzeczach jakie nam przysługują w danej sytuacji. Świadomość w posiadanych prawach jest bardzo ważna dla każdego obywatela, aby mógł prawidłowo funkcjonować.

            Z tego właśnie powodu na Wyższej Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych wraz z Kuratorium Oświaty powstała idea o organizacji spotkań dla licealistów pt. ,,Edukacja Prawna. Spotkania mają na celu spotkanie się z grupą chętnej młodzieży i uświadomienie ich ze strony prawnej na dowolnie wybrany przez nich temat. Edukacja prawna jest bardzo ważna dla każdego człowieka, ponieważ prawo towarzyszy nam na każdym kroku. Wszędzie napotykamy sytuacje w których możemy złamać granice prawa albo sami możemy być nieświadomymi ofiarami złamania prawa przez co jesteśmy bardzo stratni.

            Do tej pory przeprowadziliśmy liczne szkolenia w takich miastach jak w Busku Zdroju, Opatowie, Włoszczowie i innych. Licealiści najchętniej wybierają tematy związane z cyberbezpieczeństwem, hazardem, uzależnieniami, stalkingiem, prawami dot. publikacji zdjęć czy też przemocą domową. Prowadzenia szkoleń podjęli się głownie wykładowcy którzy dobrze odnajdują się w danych dziedzinach mając z nimi styczność na co dzień oraz studenci prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Najaktywniejszymi działaczami tej idei są wykładowcy na wydziale prawa mgr Paulina Wzorek oraz dr Dariusz Palacz, którym asystują studenci Natalia Pabiś oraz Kamil Rębosz. Owi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy w bardzo przyjemny i odpowiedni sposób potrafią przekazać swoją wiedzę innym. Uświadamiają oni dzięki temu jak wiele istnieje praw o których nawet nie mieliśmy pojęcia przez co często padaliśmy ofiarami oszustów i bezprawia.

            Wiele jest takich sytuacji gdzie ktoś postępuje poza granicami prawa, a my nie mamy o tym pojęcia, cykl naszych spotkań ma właśnie na celu zmniejszyć niewiedze wśród młodych ludzi na temat spraw, które dotykają nas każdego dnia. Spotkania z dnia na dzień przynoszą coraz lepsze efekty, ponieważ liczba zgłoszeń i chętnych nieustannie się powiększa. W dzisiejszych czasach Internetu bardzo łatwo złamanie i naruszenie prawa, dlatego warto byś świadomym swoich praw i czasami po prostu wykorzystać tą wiedzę, aby pokazać oszustowi, że nie jest on całkowicie bezkarny. Mamy wielką nadzieje, że każdy uczestnik spotkań wynosi jakaś widzę z nich i zasieje w nim to ziarno chęci poznawania większej ilości swoich praw, aby kiedyś to on mógł przekazywać swoją wiedzę innym.

Kamil Rębosz