W dniu czternastego marca w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach odbyły się dni otwarte sądu w ramach których sąd organizuje liczne spotkania pt. "Akademia Podstaw Prawa". Jak na każde tego typu spotkanie nasi studenci również dostali zaproszenie do biernego uczestnictwa w nim.

Wizyta w Sądzie

Kwestia poruszana na tym spotkaniu była na tyle interesująca, że przyciągnęła wielu zainteresowanych, którzy zapełnili całą salę konferencyjną. Z naszej uczelni w spotkaniu wzięło udział 10 studentów prawa.

Głównym moderatorem podczas konferencji był pan sędzia Marek Piechota przybliżał zgromadzonym tematykę konferencji którą było ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego a w szczególności uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwami prywatnoskargowymi, formę prywatnego aktu oskarżenia, terminy dochodzenia uprawnień, ugodę i cofnięcie aktu oskarżenia. Nie zabrakło również praktycznego podejścia do tego tematu prawa karnego, prowadzący konferencje szczegółowo objaśnił jak powinien wyglądać profesjonalnie napisany pozew prywatnoskargowy i czego można się spodziewać wytaczając tego rodzaju powództwo. Nasi studenci mieli sporo pytań odnoszących się do tematu konferencji jaki samego sędziego, aby lepiej przybliżył niektóre aspekty znane mu z codziennej pracy.

Dla młodych studentów taka forma wykładu, w której bierze udział wieloletni praktyk to najlepsza okazja do poznania danego tematu od podszewki. Możliwość uczestnictwa w takiej konferencji wiele osób traktuje jako świetną okazje do poszerzania swojej wiedzy, wykład prowadzony był profesjonalnie i dbale. Studenci byli bardzo zadowoleni z konferencji i wielu z nich na pewno będzie chętna do uczestnictwa w kolejnych.

Spotkanie z panem sędzią Markiem Piechotą było bardzo zadawalające, ponieważ dla wielu studentów prawa to autorytet do naśladowania co uczyniło wykład podwójnie ciekawym. Chęci i zaangażowania naszym studentom w udziale takich spotkań nie brakuje co powinno budować i utrzymywać wiarę w młodego ducha edukacji.

Norbert Wierzba

Student WSEPiNM