W dniach 23-26 sierpnia odbyło się ogromne wydarzenie dla społeczności studenckiej, a w głównej mierze ich przedstawicieli w danych ośrodkach akademickich. W owych dniach miała miejsce V edycja Konferencji Ekspertów Praw Studenta, której głównym celem Parlamentu Studentów było przygotowanie samorządowców do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta, wszyscy uczestnicy zostali dokładnie przeszkoleni w obszarze prowadzenia takich szkoleń w swoich macierzystych uczelniach.

Uczestnicy Konferencji Ekspertów Praw Studenta (Fot. Kamil Pudełko

Gospodarzem całego wydarzenia została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, którym udało się zgromadzić licznych partnerów.

Konferencja połączyła w jednym miejscu kilkaset samorządowców z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski w tym również nie zabrakło przedstawiciela z naszej Alma Mater. Podczas czterodniowego pobytu uczestnicy zostali zapoznani z rozwiązaniami prawnymi zawartymi w ustawie 2.0, nabyli umiejętności interpersonalne i kompetencje miękkie przydatne w życiu prywatnym i zawodowym oraz każdy uczestnik otrzymał gotowy wzór prezentacji, na podstawie którego będzie mógł przeprowadzić szkolenie na swojej uczelni.

            Grafik uczestników był bardzo napięty uwzględniając liczne szkolenia, panele dyskusyjne, posiłki oraz nieco czasu na zabawę i integrację w miłym studenckim gronie. Pierwszy dzień przebiegł dosyć szybko i bezproblemowo, ponieważ był on przeznaczony głownie na rejestracje uczestników oraz zameldowanie się w pokojach. Po oficjalnym otwarciu konferencji miała miejsce pierwsza część panelu dyskusyjnego na temat ustawy 2.0, następnie po odpowiedniej dyskusji kilka minut zajął nam ksiądz, który przedstawił nam program ,,Dzwonek na obiad,, i II Dzień Walki z Niedożywieniem zachęcając nas do udziału w nich angażując studentów ze swoich uczelni. Wieczorem po skończonych panelach i kolacji samorządowcy mieli czas wolny dla siebie, który mogli przeznaczyć na integrację.

            Pierwszy oraz drugi dzień konferencji był o wiele bardziej pracowity, gdyż wszyscy uczestnicy mieli zaplanowane całe dnie od 7.00 aż do 22.00 z uwzględnieniem posiłków oraz krótkich przerw na rozprostowanie kończyn. W ciągu tych dwóch jakże pracowitych dni studenci mieli okazję uczestniczyć w licznych szkoleniach na temat praw i obowiązków studenta, praktyka egzekwowania praw studentów na uczelni, autoprezentacja i efektywne przekazywanie wiedzy, specjalistyczny wykład szkoleniowy- bezpieczny student oraz w interesujących warsztatach o metodologii prowadzenia szkoleń. Na samym końcu uczestnicy mogli uczestniczyć w szkoleniu uzupełniającym, które samodzielnie wybrali spośród ośmiu dostępnych tematów przy rejestracji pierwszego dnia. Studenci mogli wybrać tematy takie jak ,,Budowa wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,, , ,,Jak prawidłowo przygotować tekst, by nie naruszyć prawa autorskiego,, , ,,Pomoc materialna dla studentów,, , ,,Pozyskiwanie funduszy na organizację projektów studenckich,, , ,,Procedury, narzędzia i miernika w zapewnieniu jakości kształcenia,, , „Programy mobilnościowe dla studentów”, „RODO w życiu studenta,, oraz ,, System wsparcia i motywowania studentów oraz jego ewaluacja”.

            Ostatni dzień był dla wszystkich końcowym elementem debat na temat nowej ustawy oraz przeprowadzeniem szkolenia jak skutecznie przekazać ową prezentacje o Prawach i obowiązkach studenta, aby nasi nowi adepci na uczelniach zrozumieli nas bez większych problemów i przyjęli jak największą ilość wiedzy. Myślę, że konferencja przebiegła w bardzo dobry sposób i każdy jej uczestnik skutecznie przekaże nabytą wiedzę w swoich macierzystych uczelniach, aby studenci lepiej mogli się w nich odnaleźć na początku ich przygody ze studiowaniem.

Kamil Rębosz

Wiceprzewodniczący URSS WSEPiNM