Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizwały konferencję lokalną – "Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie". Konferencja odbyła się 20 listopada 2018 r. w siedzibie WSEPiNM, przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach, a partnerami przedsięwzięcia były – Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Safer Internet, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, a jej celem jest promowanie zachowań służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie, rozwijanie twórczego i wartościowego korzystania z zasobów sieci oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. Konferencja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, opiekunów oraz specjalistów pracujących z uczniami. Autorami wystąpień i prezentacji są specjaliści – praktycy związani z NASK, Fundacjami – Dajemy Dzieciom Siłę i Nauka i Wiedza oraz SODMiDN

Program Konferencji – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie (WSEPiNM, 20 listopada 2018 r.) 

10.30 – 11.00  Rejestracja (poczęstunek kawowy)
11:00 – 11:10 Otwarcie konferencji
11:10 – 11:50 Dzieci i młodzież w Internecie – szanse, wyzwania, zagrożenia (Andrzej Rylski, NASK)
11:50 – 12:20 Nauczyciel przewodnikiem ucznia i rodzica w wirtualnym świecie (ks. dr  Paweł Ścisłowicz, SODMiDN)
12:20 – 12:40 Zagrożenia Internetowe i sposoby reagowania (Anna Kwaśnik, NASK)
12:40 – 13:10 Profilaktyka i pomoc w przypadkach zagrożeń online – oferta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Ewa Dziemidowicz, FDDS)
13:10 – 13:40 Morze możliwości. Cyfrowa szkoła wyłącznie praktycznie (Bogdan Wróbel, Fundacja Nauka i Wiedza)
13:40 – 14:00 Zakończenie konferencji
14:00 – 14.30 Lunch