Każdego roku w życiu studenta pojawia się jeden bardzo ważny dzień, inauguracja roku akademickiego, która w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego przypadła na 6 października.

DSC06010

      Jak co roku inaugurację otworzył Rektor uczelni dr Tadeusz Dziekan. Rektor z dumą przywitał nowych studentów oraz we wspaniały sposób uczcił jubileusz uczelni przywołując wspomnienia jak uczelnia z roku na rok rozwijała się na lepsze.

DSC05985

            ,,Początki uczelni były trudne, ponieważ dysponowaliśmy skromnymi warunkami materialnymi, siedzibą naszej uczelni był wówczas niewielki budynek znajdujący się przy ulicy Karczówkowskiej 27. Jedyny kierunek jaki mieliśmy w ofercie to ekonomia na którą zapisało się około 500 studentów,, - mówił rektor dr Tadeusz Dziekan

DSC06014

            Z biegiem czasu uczelnia musiała się rozwijać, aby przyciągać nowych studentów. Studia to okres w życiu każdego człowieka, który stanowi przejście do świata dorosłości, od tego momentu wszystko co postanowi będzie miało wpływ na jego przyszłe umiejętności, zawód oraz pasje. Nasza uczelnia właśnie do tego przygotowuje wszystkich młodych ludzi i dumnie staje na wysokości zadania postawionego przez chwiejny rynek pracy. W odpowiedzi na oczekiwania studentów nasza uczelnia po 21 latach oferuje 8 kierunków kształcenia w tym 4 kierunki magisterskie oraz 12 600 m2 powierzchni obiektów dydaktycznych. Dzięki temu rozwojowi w tym roku akademickim mamy przyjemność powitać ponad 1 200 nowych studentów.

DSC06015

            Po wspaniałym rozpoczęciu przez rektora uczelni głos zabrali zaproszeni goście, którzy bardzo ciepłymi słowami wypowiedzieli się o naszej uczelni. Po wszystkich chętnych mówcach przyszedł czas na uroczyste ślubowanie pierwszorocznych studentów, przedstawiciele każdego z kierunków wypowiedzieli wspólnie słowa przysięgi Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych. Następnie każdy z nich otrzymał indeks z rąk prorektora wydziału prawa oraz administracji i bezpieczeństwa dr Krzysztofa Wątorka.

DSC06017

            Następnie głos zabrała przewodnicząca samorządu studenckiego Alicja Ciszek, która również przywitała wszystkich nowych studentów w miły sposób, przypominając im, że studia to nie tylko nauka, ale także chwile przyjemności, poznawanie nowych osób oraz integracja. Przy tej okazji zaprosiła również wszystkich studentów na mniej oficjalną część inauguracji czyli na otrzęsiny studenckie 14 listopada.

            Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Marek Pawełczyk, miał on przyjemność poprowadzić wykład inauguracyjny dla nowych studentów. Tematem jego wypowiedzi była Ustawa 2.0 zwana Konstytucją dla nauki.

DSC06018

            Wykład profesora obalił strach przyszłych studentów i utwierdził ich w tym, że wstępując w mury naszej uczelni podjęli słuszny wybór i będą z tego dumni. Edukacja jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka, a nasza Alma Mater z dumą od 21 lat wykształciła już ponad 33 tysiące absolwentów z roku na rok powiększając tę liczbę.

Kamil Rębosz – student II roku bezpieczeństwo wewnętrzne