W ostatnich latach w Polsce możemy zaobserwować duży wzrost zainteresowania samochodami, klasyfikowanymi jako oldtimery i youngtimery. Z angielskiego mówimy tutaj o starych oraz młodych czasowo pojazdach, zarówno samochodach jak i motocyklach. Wiele z nich jest zarejestrowanych na tzw. żółtych tablicach rejestracyjnych. Jak wygląda sama procedura takiej rejestracji i operacji z nią związanych, postaram się to przybliżyć poniżej.

Przykład pojazdu zabytkowego Tomek

Abyśmy mogli zarejestrować samochód jako zabytek i być posiadaczami żółtych tablic rejestracyjnych należy spełnić szereg formalności, które wynikają z przepisów obecnie obowiązujących. Przede wszystkim przed zarejestrowaniem naszego pojazdu jako zabytkowy, musimy sprawdzić czy spełnia on podstawowe kryteria w postaci, a jakże - wieku. Nasz pojazd aby móc być zakwalifikowanym jako zabytkowy powinien mieć co najmniej 25 lat, nie być produkowany od 15 lat oraz posiadać minimum 75 procent zachowanych oryginalnych części. Są oczywiście odstępstwa w kwestii kryterium wieku pojazdu i nie zawsze musi ono zostać spełnione. Jednakże w takim przypadku należy udowodnić że pojazd jest unikalny z uwagi na swoją budowę, konstrukcję czy też rozwiązania techniczne, bądź był wykorzystywany przez znane osobistości. Po upewnieniu się ze spełnione są pierwsze podstawowe przesłanki, pojazd należy przedstawić uprawnionemu rzeczoznawcy. Dokona on dokładnych oględzin pojazdu, przygotuje dokładna dokumentacje fotograficzną i po dokładnym sprawdzeniu wszystkich parametrów pojazdu i przesłanek formalnych, jeżeli uzna że pojazd ma wartość odpowiadającą wszystkim kryteriom przystąpi do przygotowywania Karty Ewidencyjnej Zabytku Ruchomego, potocznie nazywana biała kartą. Po jej prawidłowym przygotowaniu, uzyskujemy możliwość wpisu pojazdu do rejestru zabytków. Z wypełnioną „biała kartą” udajemy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez rzeczoznawcę, podejmie on decyzję o wpisaniu pojazdu do ewidencji zabytków. Wydane zostanie również specjalne zaświadczenie.

            Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badania technicznego, które wykonywane jest w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie jest bardziej szczegółowe aniżeli, nazwijmy go „zwykłego” pojazdu. Uprawniony diagnosta bada i ocenia stan faktyczny pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z opisanymi warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. We wniosku znajdują się informacje dotyczące: danych identyfikacyjnych pojazdu, opisu technicznego pojazdu, silnika, układu napędowego, zawieszenia, kół, ogumienia, układu kierowniczego, hamulcowego, instalacji elektrycznej i danych eksploatacyjnych. Pomyślne przebycie badania technicznego dopuszcza pojazd do ruchu. Generalnie, badanie techniczne pojazdu zabytkowego przeprowadza się tylko raz, jednak odstępstwem od tej zasady są pojazdy zabytkowe użytkowane do celów zarobkowych – wtedy przechodzą one przegląd techniczny co roku.

            Po przeprowadzeniu badania technicznego z wynikiem pozytywnym co do zgodności z warunkami technicznymi, można się udać do wydziału komunikacji gdzie składa się wnioski o rejestrację pojazdu. Aby dokonać tej formalności musimy mieć ze sobą następujące dokumenty: dokument potwierdzający własność pojazdu, dowód rejestracyjny, jednak jeżeli go z jakiś powodów nie posiadamy, składamy odpowiednie oświadczenie w wydziale komunikacji, dowód tożsamości, decyzje w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków, zaświadczenie z badania technicznego z wynikiem pozytywnym, dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem jeżeli pojazd wcześniej zarejestrowany był za granicą i obecne tablice rejestracyjne, jeżeli takowe nasz kandydat do żółtych tablic posiada. Po zbadaniu zgodności, po wielu trudnych etapach formalnych, otrzymamy w wydziale komunikacji decyzję o rejestracji naszego pojazdu jako zabytkowy .

            Na koniec nie pozostanie nam nic innego jak z radością i dumą zamocować nasze tablice rejestracyjne w pojeździe i czynnie zasilać grono sympatyków pojazdów zabytkowych na licznych zlotach !

Tomasz Szydlak