olimpiada statystycznaZapisy od 23 listopada do 3 grudnia 2018 r.
Olimpiada Statystyczna ma w tym roku swoją trzecią edycję; po raz trzeci również Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach wraz z Urzędem Statystycznym w Kielcach angażują się w jej organizację, przeprowadzając zawody na szczeblu szkolnym i okręgowym.
Olimpiada Statystyczna jest ogólnopolską olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Ma charakter trójstopniowy – uczestnicy biorą udział w zawodach szkolnych, zawodach okręgowych i zawodach centralnych. Zgłoszenia udziału uczniów w OS dokonuje dyrektor szkoły rejestrując ich w systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi Olimpiady Statystycznej. 

 

Rekrutacja rozpoczyna się 23 listopada i trwa do 3 grudnia!
Harmonogram Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2018/2019:

  • zawody szkolne – 4 grudnia 2018 r.
  • zawody okręgowe – 9 stycznia 2019 r.
  • zawody centralne:

          - etap pierwszy – 27 lutego 2019 r.
          - etap drugi – 13 marca 2019 r.

Warto wziąć udział w Olimpiadzie Statystycznej, bo:

  • statystyka – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie jest nudna; wykresy, prezentacje danych, argumentowanie z wykorzystaniem liczb i procentów, są częścią rzeczywistości szkolnej, a później wielu z nas stale towarzyszą w życiu zawodowym; warto zatem poznawać statystykę;
  • Olimpiada Statystyczna jest projektem innowacyjnym – wymaga znajomości technologii IT, wykorzystuje jej narzędzia, a wybrane elementy zawodów przeprowadzone zostaną w trybie on-line;
  • udział w Olimpiadzie Statystycznej – poza tym, że służy pogłębieniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań – może być intelektualną przygodą, okazją do spotkań w gronie ciekawych, utalentowanych młodych ludzi z całego kraju, a w trakcie zawodów finałowych poznania wybitnych polskich statystyków i ekonomistów;
  • może być również prostą drogą do spełnienia marzeń edukacyjnych – wybrane uczelnie partnerskie zapewniają laureatom i finalistom Olimpiady tzw. „złote indeksy” (tj. przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego), a także uprawnia laureatów i finalistów do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista w roku szkolnym 2019/2020 (w zakresie kwalifikacji A.35.)
  • wreszcie argument (prawdopodobnie) najmniej ważny – na zwycięzców czekają wartościowe nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów.

Dokładne informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie internetowej: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/

Ulotka tutaj