W dniach 23-25 listopada 2018 odbył się XXV Konwent Przewodniczących oraz Zjazd Parlamentu Studentów RP. W piątek odbyła się Gala wręczenia nagród studenckich ProJuvenes. Sobota to dzień szkoleń dla nowych samorządów oraz podsumowanie kadencji Przewodniczącego PSRP za minione 2 lata kadencji, a także wybory nowych władz statutowych, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję od 1 stycznia przyszłego roku.

Zjazd Przewodniczących


Według Statutu Parlamentu Studentów RP Zjazd jest organem uchwałodawczym, w skład którego wchodzą delegaci powołani przez właściwy organ samorządu studenckiego uczelni wyższej w Polsce. W tym roku udział w nim wzięło ponad 200 delegatów.

Podczas sesji obecny Przewodniczący PSRP przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w kadencji 2017/2018. Zawierało ono m.in. kompleksową prezentację zorganizowanych wydarzeń, podjęte sprawy merytoryczne, w których Parlament zabrał głos jako przedstawiciel studentów w kraju, a także zestawienie finansowe. Najważniejszym i najbardziej podkreślanym działaniem, były ciągle prace PSRP nad nową Ustawą 2.0 o szkolnictwie wyższym. Decyzją Zjazdu sprawozdanie Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte.

Głównym punktem obrad był wybór kandydata na Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, który podejmie odpowiedzialność za działanie organizacji reprezentującej blisko półtora miliona studentów. Ostatecznie podczas posiedzenia gotowość do objęcia najważniejszej funkcji w strukturze Parlamentu wyrazili: Dominik Leżański - Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, członek Rady Studentów PSRP oraz Filip Ogonowski z Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdy z kandydatów miał możliwość prezentacji programu wyborczego zawierającego najważniejsze elementy wizji organizacji oraz skład osobowy poszczególnych organów. Z tego drugiego zrezygnował jednak Filip, który po usłyszeniu informacji, że biorący również udział w kampanii wyborczej Tomasz Zarębski złożył rezygnację i poprosił swoich wyborców o głosy na Dominika Leżańskiego, czuł już przegraną. Po prezentacji kandydatów nastąpiła krótka dyskusja. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym PSRP został Dominik Leżański.

Następnie Przewodniczący-elekt zaproponował skład Rady Wykonawczej, czyli organu bezpośrednio odpowiedzialnego za realizowanie bieżącej działalności PSRP, w składzie Rady znalazł się Przewodniczący Forum Uczelni Niepublicznych, student WSB w Poznaniu Patryk Lisiecki, który otrzymał pozytywną opinię zjazdu delegatów.


Kolejnym organem wybranym przez Zjazd była Rada Studentów, która pełni rolę ciała uchwałodawczego i opiniodawczego organizacji. Do wyborów przystąpiły 23 osoby, które rywalizowały o 12 wolnych miejsc. Tam też udało się dostać Paulinie Czapli z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
Ostatnią decyzją osobową jaką podjął Zjazd, był wybór członków Komisji Rewizyjnej. Do obsadzenia było 5 miejsc i tam również mamy od stycznia reprezentanta FUN, studenta AHE w Łodzi Jakuba Różańskiego.

 

Walka o miejsca w Parlamencie Studentów RP wywołała burzliwe dyskusje, obrady zaczęły się o 15:00 i trwały do północy.


Wszystkim kandydatom do poszczególnych organów wybranych w wyborach serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz studentów w Polsce.

Alicja Ciszek

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego