-->

WSEPiNM w Kielcach prowadzi rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Dajemy możliwość kształcenia praktycznego, realizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Magister Zarządzania i coachingu w WSEPiNM

Wiktor KrasaStudia II Stopnia (magisterskie) Zarządzanie i coaching stanowią unikalna ofertę edukacyjną w skali ogólnopolskiej. Celem kierunku jest kształcenie  studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego poprzez realizacje nowoczesnych treści programowych oraz różnorodnych form kształcenia praktycznego - mówi dr Wiktor Krasa prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, który kierował pracami związanymi z nadaniem uprawnień do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Człowiek i jego umiejętności są obecnie najwyżej cenionym kapitałem na rynku. Dzięki odpowiednim procesom zarządzania i treningu personalnego pracownik zyskuje poczucie własnej wartości, lepiej organizuje sobie czas w pracy, jak i poza nią, jest szczęśliwszy, a jego praca efektywniejsza. Osiągane korzyści wpływają na to, że usługi z zakresu zarządzania i coachingu od lat są poszukiwane i cenione w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Trend ten jest też coraz bardziej widoczny w Polsce, gdzie obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na doradców, trenerów, i coachów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Przedmioty, które są realizowane zostały stworzone w ramach systemu kształcenia, opartego na nowoczesnych metodach i formach przekazania wiedzy studentom w zakresie takich przedmiotów jak np.: e-commerce, employer brandingu, pitching, coaching life, leaderschip coaching, technik NLP oraz treningów rozwoju menedżerskiego. 

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: analityk pracy, doradca personalny, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant ds. kadr, specjalista ds. zarządzania talentami, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik ds. osobowych, pracownik ds. socjalnych, menedżer.

Katarzyna LipskaDziś mamy czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu kierunku, gdyż pierwsi absolwenci opuścili mury Uczelni w 2018 r. Pojawiała  się zatem potrzeba stworzenia im warunków do kontynuowania nauki i praktyki. W warunkach globalnych zmian, kluczowym czynnikiem są bowiem ludzie, którzy są zarządzani i sami zarządzają. Wśród naszych studentów znajdują się przedstawiciele różnych profesji, osoby zajmujące się różnymi dziedzinami życia gospodarczego, którzy dzięki studiom nabywają pewności siebie, umiejętności społecznych i kompetencji, rozwijają swoje zainteresowania i uczą się w praktyce. To umacnia ich jako pracowników, ale także jako ludzi - podkreśla mgr Katarzyna Lipska współautor wniosku.

Praktyczna forma zajęć poparta jest analizą przypadków firm oraz pozostałych podmiotów gospodarczych, które odniosły sukces  na rynku. Ma ona celu wykształcenie pożądanych przez pracodawców kompetencji menedżerskich. Istotna jest również możliwość udziału studentów w zaplanowanych w ramach studiów bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach z zakresu cochingu  oraz  nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie i coaching mogą podjąć absolwenci szkół wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia pierwszego stopnia studiów. 

zic 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie i coaching mogą podjąć absolwenci szkół wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia pierwszego stopnia studiów. Osoby zainteresowane kształceniem na kierunku zarządzanie i coaching mogą uzyskać więcej informacji na stronie o kierunku zarządzanie i coaching.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i coaching |pdf