-->

16 czerwca 2019 r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych  w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się uroczyste czepkowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wszystkich  przybyłych na tę uroczystość Gości przywitał Dziekan Wydziału doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka. 

czepkowanie2019 1

czepkowanie2019 2

W pierwszej kolejności skierował swoje słowa do absolwentów. Dziękował im za 3,5 roku wytrwałej nauki oraz gratulował bardzo dobrze zdanego egzaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. 

Głos  zabrali również przybyli na tę uroczystość - Prorektor Uczelni dr Krzysztof Wątorek oraz Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Mikołajczyk.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie świeżo upieczonym absolwentom dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i uroczyste czepkowanie. Absolwenci złożyli Ślubowanie i odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

Głos w imieniu studentów zabrała Starościna roku Karolina Dubiel. Na ręce Prorektora i Dziekana złożyła podziękowanie Władzom Uczelni za możliwość edukacji w WSEPiNM na studiach pierwszego stopnia. Wyrazy uznania skierowane zostały przede wszystkim w stronę Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, kadry naukowej oraz pracowników administracyjnych za przekazaną wiedzę, nieustanną pomoc i przychylną dłoń podczas 7-semestralnej nauki na Uczelni. Podziękowania należały się również licznie przybyłym Gościom tj. Rodzinie i Znajomym, którzy ochoczo zarówno dzisiaj, jak i przez cały okres studiów wspierali naszych absolwentów.

czepkowanie2019 3Dziekan podsumowując Uroczystość złożył podziękowania tym wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do końcowego sukcesu naszych studentów. Absolwentom powiedział "do zobaczenia w październiku" albowiem większość z nich dopełniła już  procesu rekrutacji na studia drugiego stopnia w WSEPiNM. Życzył im również powodzenia na szczeblu zawodowym albowiem zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w tym zawodzie jest tak duże, że pracę otrzymali oni "od ręki". 

Uroczystość czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo odbyła się na Uczelni po raz ósmy.  Pierwszy raz jednak wydarzenie to miało miejsce w nowo powstałym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach co zapewne stanie się już coroczną tradycją.

Ewelina Górska-Krzysiek

 

czepkowanie2019 7

czepkowanie2019 6

czepkowanie2019 5

czepkowanie2019 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczna absolwentka w WSEPINM w Kielcach, na kierunku Pielęgniarstwo - Maja Kompaniec

Maja KompaniecDo tej pory zajmowałam się praca w sprzedaży, wychowaniem syna oraz studiowałam. W wolnych chwilach czytam książki o tematyce związanej z medycyną i psychologią to był tez  powód dlaczego wybrałam pielęgniarstwo. To była najlepsza decyzja jaka moglam podjąć, ponieważ ten kierunek jest ściśle związany z moimi zainteresowaniami, a nauka sprawiała mi przyjemność. Wykładowcy to świetnie wykwalifikowani i kompetentni specjaliści, którzy potrafią przekazać wiedze i są dla studentów wsparciem. Na zajęciach i praktykach zostaliśmy świetnie przygotowani do zawodu, zawsze mogłam liczyć na pomoc osób prowadzących praktyki. Po studiach chcę pracować jako pielęgniarka i dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich na tym samym kierunku, ponieważ moim zdaniem w pielęgniarstwie bardzo ważny jest rozwój i ciągłe doskonalenie umiejętności. Oczywiście wybór uczelni nie może być inny jak WSEPINM. Z całego serca i z całą odpowiedzialnością polecam ten kierunek i tą uczelnię każdemu.

 

 

 

 

Tegoroczna absolwentka w WSEPINM w Kielcach, na kierunku Pielęgniarstwo - Karolina Dubiel

Karolina DubielNazywam się Karolina Dubiel, jestem tegoroczną absolwentką studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Na co dzień pracuje w gabinecie ortopedycznym, pełnię również funkcję sekretarza URSS. Dzięki temu ze jestem osobą pracowita oraz dobrze zorganizowana dlatego bez problemu mogę połączyć studia razem z pracą. Czas wolny spędzam aktywnie razem z moimi przyjaciółmi.

Kierunek pielęgniarstwo wybrałam ponieważ chcę pomagać ludziom. Motywacją do podjęcia decyzji o studiowaniu był fakt iż moja babcia i ciocia są pielęgniarkami   Wybrałam go świadomie , wiedziałam na czym polega ten zawód i że wymaga on wiele poświęceń .ale również wiem że ma on wiele perspektyw w których można się realizować Jest to zawód dla osób o wielkim sercu , jeżeli ktoś robi to z zaangażowaniem zostanie też dobrze wynagrodzony.

Pielęgniarstwo studiowałam w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli   Pierwszy rok to przedmioty takie jak Fizjologia, Anatomia czy Podstawy Pielęgniarstwa to jedne z najtrudniejszych przedmiotów. Drugi i trzeci rok to przede wszystkim przedmioty kliniczne i odpowiadające im części pielęgniarskie, czyli na przykład Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne. . Uczelnia ma wysoki poziom oraz profesjonalnych wykładowców którzy z wielkim zaangażowaniem przekazują nam wiedzę. Dzięki temu miałam możliwość nauczenia się wielu rzeczy potrzebnych w tym zawodzie.   .Mimo setek godzin spędzonych w szpitalu i na wykładach, mimo wielu trudnych egzaminów, okres studiów wspominam bardzo ciepło.

Po studiach chciałabym rozpocząć pracę w szpitalu na oddziale chirurgicznym , zamierzam również kontynuować studia magisterskie ponieważ chce nadal pogłębiać swoją wiedzę.