Koło Naukowe na Wydziale Nauk Medycznych "Pomocne Dłonie"  zaprasza wszystkich zainteresowanych!

Celem Koła jest między innymi:

  • Poszerzenie zainteresowań, wiedzy i umiejętności studentów z zakresu nauk medycznych i pokrewnych.
  • Zdobywanie wiedzy na temat metod pracy naukowej.
  • Pogłębianie umiejętności praktycznych.
  • Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek naukowy uczelni.
  • Krzewienie zdrowego stylu życia wśród społeczność studenckiej i lokalnej.

Pielęgniarstwo

Koło „Pomocne Dłonie” wyżej wymienione cele realizuje między innymi w następujący sposób:

1. Dni otwarte uczelni WSEPiNM

  • „Dlaczego warto zostać pielęgniarką, pielęgniarzem”
  • „Poznaj uczelnię – zostań studentem na kierunku pielęgniarstwo”.

2. Warsztaty w CSM: realizacja scenariuszy z udziałem symulatora lub pacjenta symulowanego, spotkanie ze studentami III roku pielęgniarstwa.

3. Uczestnictwo w konferencjach naukowych czynne i bierne [pozauczelnianych i uczelnianych].

4. Prowadzenie badań naukowych i konsultacje z pracownikami naukowymi.

5. Realizacja projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych na temat: dopalaczy, narkotyków, wykluczenia, hejtu w sieci, depresji.

Kontakt do opiekunów Koła Naukowego:

dr Grażyna Lis 506 719 001

mgr Beata Bujak 505 127 962