Dokumentacja:


Raport Somooceny Kieruneku Finanse i Rachunkowość | PDF


Efekty Uczenia się dla kierunku Finanse i Rachunkowość | PDF


Program Studiów Kierunek Finanse i Rachunkowość | PDF


System weryfikacji zdobywania efektów uczenia się na kierunku Finanse i Rachunkowość | PDF


Zasady dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się | PDF


 Sylabusy | ZIP