Kalendarium 1997

Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej uzyskało zgodę MEN na powołanie uczelni o nazwie Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu WSEiA do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 132 (nr DNS 1 - 0145 -286/TBM/97).

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1997/1998 odbyła się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. Na kierunku Ekonomia (studia licencjackie) rozpoczęło zajęcia ponad 500 studentów.