W Klubie Studenckim COOLtura odbył się VI Salon Ekonomiczny "Wizerunek Miasta Kielce", inaugurujący działalność Koła Młodych Ekonomistów w roku akad. 2004/2005. Organizatorami Salonu było Koło Młodych Ekonomistów WSEiA oraz Biuro Karier WSEiA.