Złoty KrzyżInauguracja 2004/2005

W Kieleckim Centrum Kultury odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Nowy rok akademicki rozpoczęło w WSEiA ponad 9 tyś studentów, z czego 3 tysiące nowoprzyjętych.
mgr Andrzej Mroczek - Wicekanclerz WSEiA oraz dr Tadeusz Dziekan - Kanclerz WSEiA podczas odznaczenia Złotym Krzyżem ZasługiPodczas uroczystości wręczono Złote Krzyże Zasługi Kanclerzowi Tadeuszowi Dziekanowi oraz Wicekanclerzowi Andrzejowi Mroczkowi. Złote Krzyże Zasługi przyznał Prezydent RP za wkład w rozwój systemu edukacji regionu świętokrzyskiego.
Profesor Grażyna Michałowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez ministra edukacji narodowej i sportu.
Wykład inauguracyjny nt: "Dostosowanie polskich podatków do wymogów Unii Europejskiej - próba bilansu" wygłosił prof. zw. dr hab. Witold Modzelewski.