Kalendarium 2007

W dniach 24-25 maja 2007 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach odbyła się konferencja nukowa nt. Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

Lider Regionu

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, po raz piąty, została nagrodzona statuetką Lidera Regionu.
Nagroda Lider Regionu 2006 została przyznana Uczelni w kategorii inwestycje - w ten sposób Kapituła Nagrody wyróżniła WSEiA za oddanie do użytku wyremontowanego i wyposażonego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 109 A.
Budynek przed adaptacjąBudynek po adaptacji

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku politologia prowadzonym w WSEiA na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej

monsssunW dniach 23-25 lutego 2007 r. w WSEiA odbył slię  Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych. Podczas Zjazdu studenci wydelegowali przedstawicieli do Komisji Uczelni Niepaństwowych Parlamentu Studentów RP.

25 kwietnia 2007 r. w WSEiA odbyła się VII  Konferencja  Studenckich Kół Naukowych.

Podczas konferencji nt. Polska w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz innych uczelni przedstawili swój dorobek naukowy.  Zaprezentowane zostały fragmenty prac dyplomowych, referaty przygotowane na seminariach i ćwiczeniach, a także opracowania członków studenckich kół naukowych. Zakwalifikowane opracowania zostaną opublikowane w siódmym numerze Zeszytu Studenckiego WSEiA.

Ewa Cieślik

Ewa Cieślik, przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiA, została wybrana na przewodniczącą Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Samorządów Studentów Uczelni Niepublicznych (MONSSUN).
Gospodarzem Zjazdu MONSSUN, który odby się w dniach 23-25 lutego 2007 r., była Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. Na XV Konwent Wyborczy Stowarzyszenia MONSSUN zjechali się z całej Polski studenci uczelni niepublicznych.
O Ewie Cieślik pisze Echo Dnia

Forum

6 marca 2007 r. odbyła się inauguracja działalności Forum Młodych dla Rozwoju Kielc. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Podczas spotkania studenci WSEiA rozmawiali z Prezydentem Kielc o perspektywach rozwoju miasta oraz możliwościach udziału młodzieży w najważniejszych przedsięwzięciach rozwijających i promujących nasze miasto.

wseiaup2 kwietnia 2007 r. w siedzibie Targów Kielce odbyły się X Ogólnopolskie Targi Pracy, których organizatorami była Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielacha oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
Imprezą towarzyszącą X Ogólnopolskim Targom Pracy była konferencja    nt. "Praca kluczem rozwiązywania problemów społecznych”, która odbyła się w WSEiA przy ul. Jagiellońskiej 109 A.
Program Konferencji

pfdim     balt    image005  wseia

W dniach 23 - 24 marca 2007 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyło się Regionalne Forum Edukacyjne Programu Równać Szanse 2007.

Organizatorami Forum byli: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach.

Program Konferencji (.pdf)

WSEiAKITKielecki Inkubator Technologiczny WSEiA jest partnerem w projekcie "Kielecki Inkubator Technologiczny", którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków rozwoju przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie w działalności produkcyjnej i usługowej.
Skierowany jest do kadry naukowej i studentów szkół wyższych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, innych podmiotów wspierających rozwój innowacyjny regionu i mających wpływ na tworzenie sieci transferu nowych technologii oraz wymianę informacji.
W ramach aktualnie prowadzonych działań prowadzone są szerokie konsultacje społeczno – instytucjonalne, które mają doprowadzić do opracowania dokumentacji określającej kształt Kieleckiego Inkubatora Technologicznego, a także propagowana jest wiedza z zakresu funkcjonowania inkubatorów, nowoczesnych technologii i innowacji.

WSEiA po raz kolejny patronowała akcji Echa Dnia "Maturzyści 2007", w której zwycięska-najsympatyczniejsza klasa maturalna w nagrodę wyjedzie do Brukseli. O wizytę w Parlamencie Europejskim walczą klasy i ich miłośnicy poprzez wysyłanie smsów. Udział w akcji wzięło 350 klas i wysłano ponad 36 tysięcy smsów.
Patronami akcji "Echa Dnia" byli również posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa świętokrzyskiego: Andrzej Szejna oraz Czesław Siekierski.

Medal Europejski 2007

26 marca w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich.  Jednym z laureatów tegorocznej, czternastej edycji „Medalu Europejskiego” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, która została nagrodzona za program nauczania na odległość „e-Ekonomia”. To już drugi Medal Europejski w historii naszej szkoły. Pierwszy raz WSEiA została nagrodzona tym medalem w 2004 roku. W imieniu szkoły nagrodę odebrał kierownik projektu „e-Ekonomia” Zbigniew Szczepańczyk. Materiały szkoleniowe projektu e-ekonomia dostępne są na platformie moodle

Medal Europejski jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem dorównują poziomowi europejskiemu. Konkurs organizowany jest przez  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

BudzikCentrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych BUDZIKW dniach 6 -15 kwietnia 2007 r. studenci naszej Uczelni brali udział w projekcie "Together we stand, together we fall, together we’re winners and winners take all…", który odbył się we Włoszech. Do włoskiej i polskiej grupy dołączyli jeszcze młodzi ludzie z Portugalii, Islandii i Słowenii. Koordynatorem projektu było Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych BUDZIK. Relacja z projektu pdf

W ramach obchodów 10-lecia Uczelni w dniu 27 kwietnia 2007 r. WSEiA zorganizowała „NOC POLSKIEJ KOMEDII” w Kinie MOSKWA. W repertuarze był: „Miś”, „Ryś” oraz „Kariera Nikodema Dyzmy”.

WSEiA znów w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich.W Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy, nasza Uczelnia zajęła 15. miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Ranking Rzeczpospolitej&Perspektyw

W ramach obchodów 10-lecia WSEiA współorganizowała III Unijny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich, który odbył się w dniach 1-3 maja 2007 r.

14 maja 2007 r. odbyło się spotkanie studentów WSEiA z europosłem Andrzejem Szejną. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy Polski, jej pozycję w Unii Europejskiej oraz przygotowania do Mistrzostw Europy EURO 2012.

19 czerwca 2007 r. WSEiA i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zorganizowało konferencję naukową nt. Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Konferencja odbyła się w siedzibie WSEiA.Program Konferencji (pdf)

W rankingu szkół wyższych 2007 tygodnika "Wprost" Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego trzeci raz z rzędu zajęła 6 miejsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania. Ranking Wprost 2007

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym w WSEiA na poziomie studiów pierwszego stopnia.Decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 24.05.2007 r. podpisana została w Warszawie umowa pomiędzy Szkołą Główna Handlową i Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu studiów doktoranckich z zakresu Ekonomii, Administracji i Nauk Społeczno-Politycznych.

Tygodnik "Polityka" ogłosił Ranking Wyższych Uczelni 2007.
Ocenie zostały poddane poszczególne kierunki studiów posiadające co najmniej jeden rocznik absolwentów.
Wśród szkół niepublicznych Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zajęła wysokie miejsca:

Komisja Europejska podjęła decyzję o nadaniu WSEiA Uniwersyteckiej Karty Erasmusa (Erasmus University Charter) dającej naszej Uczelni największe możliwe w ramach tego programu uprawnienia, w dodatku na najdłuższy możliwy okres. Do roku 2013 WSEiA będzie corocznie otrzymywać dotacje na organizowanie wymiany studentów i pracowników naukowych z uczelniami zagranicznymi a także na stypendia dla studentów uczestniczących w praktykach i stażach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jpg

Paulina Pęczek i Władze Uczelni

Paulina Pęczek - studentka pierwszego roku politologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego, reprezentowała województwo świętokrzyskie i naszą Uczelnię w ćwierćfinale konkursu Miss Polonia 2007.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jpg

Dwaj przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji zostali zaproszeni na Międzynarodową Austriacką Konferencję Moodle w Grazu. Zbigniew Szczepańczyk przedstawił tam realizowany m.in. przez WSEiA projekt „Europejskie Portfolio Językowe Online”, zaś Piotr Hnidan – zrealizowany przez naszą uczelnię na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt „e-Ekonomia”.
Konferencja w Grazu zgromadzi specjalistów z całego świata, zajmujących się uniwersytecką edukacją z wykorzystaniem najpopularniejszej obecnie platformy Wirtualnego Otoczenia Edukacyjnego „Moodle”. Fakt, że organizatorzy zaprosili na konferencję aż dwóch przedstawicieli naszej uczelni, z których każdy otrzymał 40 minut na przedstawienie naszego projektu, stanowi kolejny dowód docenienia przez społeczność międzynarodową osiągnięć WSEiA w tej dziedzinie. Przypomnijmy, że na początku tego roku projekt „e-Ekonomia” został wyróżniony Medalem Europejskim.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.
Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2007 pdf | jpg

Rektor dr Tadeusz Dziekan o nowym kierunku prawo wmv

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jpg

TVWSEiPmKonferencjaKonferencja nt. rozwoju edukacji w Polsce (od lewej) Ryszard Legutko - Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Gosiewski - Wicepremier, Janusz Skibiński - Świętokrzyski Kurator Oświaty, Andrzej Juszczyk - Rektor WSEiA17 września 2007 roku w WSEiA odbyła się konferencja z udziałem Wicepremiera Przemysława Gosiewskiego oraz prof. Ryszarda Legutko – Ministra Edukacji Narodowej. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy oraz kierunki rozwoju edukacji i nauki w Polsce.

TV WSEIA6 października 2007 r. w WSEiA odbyła się międzynarodowa debata nt.: ,,Europa Socjalna – szanse rozwoju regionów w Unii Europejskiej. Wyzwania dla województwa świętokrzyskiego.”
W debacie wzięli udział:
Miguel Angel Martinez – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego/Hiszpania,
Mec. Andrzej Szejna – Poseł do Parlamentu Europejskiego/Polska, b. Wiceminister ds. Integracji Europejskiej,
Prof. Dariusz Rosati – Poseł do Parlamentu Europejskiego/Polska, b. Minister Spraw Zagranicznych RP,
Prof. Bogusław Liberadzki – Poseł do Parlamentu Europejskiego/Polska, b. Minister Transportu.
Uczestnikami debaty byli także posłowie na Sejm RP oraz świętokrzyscy działacze samorządowi i społeczni.

Inauguracja 2007/2008

Inauguracja roku akad. 2007/20086 października 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008.

Wykład inauguracyjny nt. "Geneza współczesnego państwa polskiego" wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Kallas.

TVWSEiPm

 

TVWSEiPmW dniu 10 października 2007 roku WSEiA gościła prof. Stefana Jurgę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania poruszono między innymi istotne dla regionu świętokrzyskiego zagadnienia dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego. Spotkanie ze studentami uczelni przygotował samorząd studencki.

10 – 11 października 2007 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IV Rzeczpospolita – fikcja czy rzeczywistość?”. Konferencję zorganizowała Katedra Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Katedra Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Konferencja ta stanowi czwarte z cyklu sympozjum poświęcone zagadnieniom polskiego systemu politycznego. W czasie konferencji odczyty wygłosili eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo – dydaktycznych w kraju.

Laureaci

25 października rozstrzygnięto dziesiątą edycję Plebiscytu o Złotą Miotłę. Laureaci, wyłonieni spośród nadesłanych do Wydziału Ochrony Środowiska zgłoszeń, otrzymali statuetki "Złotej Miotły", dyplomy oraz kupony na zakup roślin. WSEiA po raz drugi została nagrodzona za estetykę i zagospodarowanie terenu zielenią.
Mieszkańcy Kielc po raz kolejny wytypowali nieruchomości najładniej zagospodarowane i utrzymywane przez ich zarządców - prywatnych właścicieli, małe, średnie i duże firmy oraz administracje osiedli mieszkaniowych. Nagrodzeni zostali wyróżnieni za swoje starania o uczynienie Kielc miastem czystym, miastem-ogrodem. Zastępca Prezydenta Kielc Czesław Gruszewski złożył podziękowania na ręce laureatów.

wseia1    wseia2    wseia3

WSEiA ul. Jagiellońska 109 A

14 listopada 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Koła Młodych Ekonomistów €conomu$ w roku akademickim 2007/2008. Studencki salonik ekonomiczny pt. „I Ty możesz zostać rekinem giełdowym” zgromadził licznie zainteresowanych ekonomią studentów.

21 listopada 2007 r. Samorząd Studencki zorganizował dla studentów I roku studiów oraz studentów wyższych lat Otrzęsiny Studenckie 2007, które odbyły się w  klubie Antique Dance Club.

WSEiA otrzymała kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: położnictwo oraz ratownictwo medyczne.Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: położnictwo, ratownictwo medyczne.

TVWSEiPmGaudeamus igitur, bo oto pierwszoroczniacy zostali „prawdziwymi” studentami WSEiA. A stało się to 21 listopada w czasie hucznych otrzęsin 2007, na których nie zabrakło nawet władz uczelni.

TVWSEiPmDo 2013 roku studenci WSEiA mogą studiować jednocześnie na uczelni zagranicznej i macierzystej. W ramach programu Erasmus zdobywają wiedzę i doświadczenie, a także, dzięki staraniom władz uczelni, od 2008 roku wynagrodzenie w ramach praktyk zagranicznych.

Pracuj i studiujPracuj za granicą, studiuj w WSEiA. Takie możliwości stwarza, nagrodzony Medalem Europejskim, program e-ekonomia oraz finansowanie od 2008 roku przez WSEiA praktyk i staży studenckich w ramach programu Erasmus. amoodle.wseia.edu.pl umożliwia studiowanie ekonomii na poziomie, zarówno licencjackim, jak i magisterskim, a już wkrótce - w ramach Europejskiego Portfolio Językowego - naukę języków obcych.

Ikona_Monssun_stillDominika Kita Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiA została Koordynatorem Regionalnego Ośrodka MONSSUN w Kielcach. Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (MONSSUN) skupia przedstawicieli wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce.

Z dniem 21 grudnia 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Nazwa uczelni przyjęła brzmienie: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni

Pięcioro studentów naszej Uczelni otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008:
Anna Antos
Sylwia Bukała
Katarzyna Dworczyńska
Anna Szymkiewicz
Rafał Tomaszewski

TVWSEiPmI Ty możesz zostać rekinem giełdowym – to cykl warsztatów zorganizowanych dla studentów uczelni kieleckich przez Koło Młodych Ekonomistów €conomu$, działające w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Warsztaty prowadzą Pan Witold Zajączkowski Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ i Pani Agnieszka Drożdż specjalista d/s Rynków Kapitałowych Echo Investment S.A.

Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego Uniwersytecką Kartę Erasmusa w wersji rozszerzonej na maksymalny okres, tj. na lata 2007-2013.
Posiadanie przez WSEiP Karty Erasmusa umożliwia studentom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym otrzymywanie stypendiów na studia zagraniczne, udział w międzynarodowych programach wymiany oraz stażach i praktykach zawodowych w firmach państw Unii Europejskiej.
Karta Erasmusa

TVWSEiPmTradycyjnie Samorząd Studencki zorganizował uroczystą Wigilię dla studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Staropolskie życzenia "niech się darzy w domu i zagrodzie" złożyła prorektor d/s dydaktyki i studentów dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali.