Kapitalm SBRRm WSEiPm EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach podjęła działania promujące podjęcie kształcenia wyższego. Projekt „Droga na studia”, realizowany w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, miał na celu promocję kształcenia na kierunkach technicznych oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasteczka.


Projekt kierowany był do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości województwa świętokrzyskiego liczących do 25 tys. mieszkańców. Projekt realizowany został w formie konkursu matematyczno-informatycznego pn. „Matematyka i informatyka bez tajemnic”. Nagrodą w konkursie był kurs matematyczny przygotowujący do egzaminów na studia techniczne dla 60 uczniów. Nagrodą główną dla najlepszego uczestnika konkursu, sfinansowaną poza projektem przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, było zwolnienie z czesnego za pierwszy rok studiów w WSEiP na wybranym kierunku.
Zajęcia, obejmujące modułu z matematyki, podstaw informatyki oraz algorytmów odbywały się zgodnie z programem zajęć - pdf

Udział w konkursie mogli wziąć uczniowie, będący mieszkańcami wsi i miast województwa świętokrzyskiego liczących do 25 tys. mieszkańców. Do II etapu wyłonionych zostało 200 uczniów, a na kursy przygotowawcze zakwalifikowanych było 60 najlepszych uczniów.

Regulamin konkursu oraz instrukcja:http://konkurs.wseip.edu.pl

Harmonogram realizacji projektu:

I etap
15.09.2008 r.  06.10.2008 r.    – rejestracja uczestników i konkurs przeprowadzony on-line pod adresem strony internetowej: http://konkurs.wseip.edu.pl

08.10.2008 r.      – ogłoszenie wyników I etapu lub informacja o zarządzeniu dogrywki

09.10.2008 r. 31.10.2008 r.     – dogrywka (przedłużenie terminu dogrywki)

03.11.2008 r.     – ogłoszenie wyników I etapu konkursu - osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną poinformowane indywidualnie przez pracowników Uczelni

II etap – 200 najlepszych uczniów wyłonionych spośród uczestników I etapu przystąpiło do sprawdzianu wiadomości z zakresu informatyki ogólnej w formie testu. O dacie godzinie i miejscu II etapu konkursu uczestnicy zostali poinformowani indywidualnie.

Kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach technicznych dla 60 najlepszych uczniów wyłonionych w II etapie odbywał się w listopadzie i grudniu br