Akademia Zdrowia „Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób” to temat majowego, bezpłatnego wykładu zrealizowanego w ramach Akademii Zdrowia WSEiP. Jak to określiła prowadząca wykład dr Justyna Marwicka, „zdrowie to dobrostan”, na który kapitalny wpływ ma styl życia, a w tym dieta, rozumiana jako właściwy ilościowy i jakościowy dobór składników odżywczych, adekwatny między innymi do wieku, aktywności fizycznej, czy klimatu.
W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty wykładu dotyczące najczęstszych, popełnianych przez nas błędów żywienia.