IV Dni KosmetologiiWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem IV Międzynarodowych Dni Kosmetologii, które odbyły się 1 grudnia 2012 r. W ramach IV Dni Kosmetologii odbyła się konferencja na temat Kosmetologia w wymiarze interdyscyplinarnym.

Tematy sesji: | Streszczenia referatów
1.Interdyscyplinarne znaczenie kosmetologii.
2.Zdrowie i uroda.
3.Fizjoterapia w kosmetologii.
4.Produkty i surowce kosmetyczne.

Patronat Honorowy
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach dr Tadeusz Dziekan

Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Barbara Błaszczyk

Członkowie:
Prof. dr n. farm. Ewa Wójtowicz-Jagiełło
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kornatowska
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wolski
Prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz
Prof. dr hab. Marek Pawełczyk
Dr n. biol. Justyna Marwicka
Dr n. med. Halina Sielska
Dr n. farm. Rafał Pietraś
Dr n. med. Amelia Majkowska-Młynarczyk
Dr n. med. Monika Majcher-Kozieł
Dr n. med. Renata Gałuszka
Dr n. med. Grażyna Wiraszka
Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus
Dr n. med. Renata Stępień

Więcej