IKONA centrum admCentrum Kształcenia i Badań nad Administracją zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Podczas konferencji inauguracyjnej dr Andrzej Bednarz przedstawił główne obszary działalności Centrum, które obejmują ofertę studiów podyplomowych i szkoleń oraz współpracę z samorządami lokalnymi województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym  można obejrzeć wykład inauguracyjny pt. „Konstytucyjno-prawne gwarancje bezpieczeństwa finansowego samorządu terytorialnego w Polsce”, wygłoszony przez Jerzego Stępnia - współtwórcę samorządu terytorialnego w Polsce, senatora I i II kadencji Senatu, od 1999 roku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2006-2008 prezesa TK.