-->

W dniach 21-23.02.2019 r. w Krzemieńcu na Ukrainie odbyły się IV Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Udział w nich wzięło 26 ekip min. z Ukrainy, Litwy i Polski. Dwa zespoły reprezentowały Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, które zajęły dwa pierwsze miejsca na podium, zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i międzynarodowej.

ratownicy2

ratownicy 1

Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Mariusz Andrzejczak, Kamil Miodek, Krzysztof Troczyński. Uczestnicy zmierzyli się z 9 zadaniami, wśród których były m.in. 

Zdarzenie masowe miało na celu przeprowadzenie segregacji medycznej – triage, polegającej na ocenie pacjentów pod względem pilności działań ratowniczych w dyskotece, w zaciemnionej sali z włączonymi pulsującymi światłami, pośród spanikowanych uczestników zabawy. Jednym z kolejnych zadań było rozpoznanie hipoglikemii u mężczyzny i adekwatna pomoc. Kolejne zadanie to udzielenie medycznych czynności ratunkowych podtopionemu mężczyźnie na basenie, a także maltretowanemu przez rodziców niemowlęciu. Należy nadmienić, iż w ubiegłym roku, Nasz wykładowca Mariusz Andrzejczak, zdobył mistrzostwo w III Zimowych Międzynarodowych Mistrzostwach w ratownictwie medycznym, także na Ukrainie.test sprawdzający wiedzę oraz praktyczny sprawdzian umiejętności prowadzenia ambulansu. Pozostali członkowie zespołów prowadzili podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ale… z zawiązanymi oczami lub związanymi rękami. Jednym z zadań był bieg na 3500 metrów z obciążeniem tj. ze sprzętem medycznym.

Arkadiusz Lech