-->

HARMONOGRAM pracy Koła Naukowego „Per Aspera ad Astra” tutaj

 

XV Konferencja Kół Naukowych

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wraz z Kołem Naukowym „Per Aspera Ad Astra” zorganizowała  XV Konferencję Kół Naukowych, która odbyła się 07-08.05.2015 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przy ul.Jagiellońskiej 109 A. Regulamin XV Konferencji Kół Naukowychtutaj.

 

Sekcja zwłok

W dniu 12 marca 2015 r. członkowie Koła Naukowego „Per Aspera Ad Astra” działającego na Wydziale Prawa WSEPiNM w Kielcach uczestniczyli jak co roku w sekcji zwłok. Udział w sekcji zwłok to kolejna inicjatywa Koła Naukowego, w ramach którego studentom przybliżane są zagadnienia nie objęte program kształcenia na kierunku prawo.
W trakcje sekcji prowadzący – lekarz medycyny sądowej dokładnie omawiał studentom wykonywane czynności informując o funkcjonowaniu organów człowieka, na których pozostają ślady w przypadku „działania osób trzecich”. Lekarz przedstawił najistotniejsze zagadnienia dotyczące roli medycyny sądowej w dzisiejszym procesie karnym.
Samo pojęcie „sekcja zwłok” pochodzi od łacińskiego słowa „sectio” co oznacza „cięcie, rozcięcie”. W prawie karnym sekcja zwłok przeprowadzana jest celem jest ustalenie przyczyny zgonu i przeprowadza ją lekarz patomorfolog lub lekarz medycyny sądowej. Najczęściej odbywa się ona w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach dydaktycznych (np. wydziałach lekarskich uniwersytetów) w celu ustalenia przyczyny zgonu, weryfikacji rozpoznania klinicznego, niekiedy również w celach dydaktycznych. Sekcję sądowo - lekarską wykonuje się w każdym przypadku podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci. Zawsze dokonuje jej biegły lekarz - specjalista medycyny sądowej, w przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego najczęściej w obecności prokuratora prowadzącego sprawę karną, niekiedy także sędziego.
Podczas jej przebiegu jeżeli nie zostanie bezpośrednio stwierdzona przyczyna zgonu od denata pobiera się materiał do dalszych badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, toksykologicznych i biochemicznych. Sekcję wykonuje się najwcześniej po 12 godzinach od chwili wystąpienia objawów śmierci.
Sekcje zwłok wykonuje się na potrzeby postępowania karnego od bardzo dawna. Jako ciekawostkę należy tylko wspomnieć, że pierwsza udokumentowana sekcja zwłok została przeprowadzona około 1300 roku przez Mundino de Lucci na uniwersytecie w Bolonii.
Procedura jej przebiegu polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych i otwarciu trzech jam ciała: jamy czaszki, klatki piersiowej i jamy brzusznej zwłok. W niektórych przypadkach oględziny zewnętrzne wystarczają i nie następuje otwieranie powłok ciała. Zadaniem lekarza jest znalezienie morfologicznych wykładników procesu chorobowego lub innych przyczyn zgonu.
W najbliższym wydaniu naszego „Studenta” ukaże się wywiad Łukasza Pluszewskiego z doktorem Ryszardem Skrzypkiem, który na potrzeby postępowania karnego już od ponad 35 lat przeprowadza sekcję zwłok.

Opiekunowie
Kola Naukowego „Per Aspera Ad Astra”

"Nie daj się zrobić w słupa"

kontrola skarb 2015 001

W dniu 17 marca 2015 r. w ramach Koła Naukowego „Per Aspera Ad Astra” działającego na Wydziale Prawa  WSEPiNM w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie naukowe w ramach kampanii informacyjnej "Nie daj się zrobić w słupa", podczas którego świętokrzyska Kontrola Skarbowa przedstawiła najistotniejsze zagadnienia dotyczące oszustw karuzelowych. Spotkanie odbyło się w auli  nr II budynku Wyższej Szkoły Ekonomi, Prawa i Nauk Medycznych przy ul. Jagielońskiej 109 A i wzięło w nim udział ok. 100 studentów.

Studenci obok bezrobotnych, bezdomnych, emerytów czy osób chorych, to grupa ludzi najczęściej wykorzystywana przez przestępców do popełniania tzw. oszustw karuzelowych.
Zwerbowani studenci pełnią rolę słupów - znikających podatników. To właśnie te podmioty jako pierwsze wprowadzają do obiegu prawnego fikcyjne faktury i nie płacą podatku VAT. Faktury te przechodzą przez kolejne ogniwa karuzeli aż do podmiotu pełniącego rolę brokera, wyłudzającego podatek VAT ze Skarbu Państwa. Podkreślono, iż odpowiedzialność podatkową, karną i karno skarbową za udział w oszustwie karuzelowym ponoszą wszystkie jego ogniwa tj. słup, bufor, broker oraz organizator.
W tym samym dniu zaprezentowana została również wystawa wielkogabarytowa ukazująca zadania realizowane przez Kontrolę Skarbową. Wystawę można było oglądać do 22 marca b.r. (niedziela) w holu głównym WSEPiNM przy ul. Jagiellońskiej 109 A.
Na zaproszenie studentów w spotkaniu uczestniczył Prorektor dr Zdobysław Kuleszyński oraz Prorektor dr Barbara Piasecka Janowicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Elżbieta Nathali oraz Dziekan Wydziału Prawa.
Wszystkim prelegentom, szczególnie Dyrekcji Urzędu Kontroli Skarbowej, studentom oraz Władzom Uczelni wyrażamy serdeczne podziękowania za przybycie oraz udział panelach dydaktycznych, które wyjaśniły na czym polega mechanizm oszustw karuzelowych i uświadomiły wszystkim, że każdy uczestnik oszustwa podatkowego musi liczyć się z różnego rodzaju konsekwencjami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Opiekunowie
Kola Naukowego „Per Aspera Ad Astra”

 

Z wizytą we Lwowie

002

W dniach 26 – 28 lutego br. studenci Koła Naukowego „Per Aspera Ad Astra” Wydziału Prawa WSEPiNM gościli z wizytą u swoich rówieśników na Wydziale Prawa LNU im. I. Franka we Lwowie. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy tut. Wydziału z Wydziałem Prawa kierowanym przez dziekana prof. Andrija Bojki. W dniu 27 lutego na tamtejszym wydziale prawa nasi i ukraińscy studenci prawa mogli wysłuchać trzech wykładów; pierwszy wygłoszony przez dziekana tut. wydziału dr Krzysztof Wątorka na temat kształcenia prawników w Polsce, drugi prokuratora Adama Smulskiego z Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód na temat funkcjonowania wymiary sprawiedliwości w Polsce oraz trzeci na temat reformy samorządu terytorialnego – doświadczenia polskie dla Ukrainy wygłoszony przez pracownika naukowego tamtejszego uniwersytetu Panią dr Olhy Kotrsuruby. Liczne pytania do prelegentów zarówno ze strony studentów ukraińskich i polskich świadczą o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką.

005

 

Po sesji wykładowej odbyły się spotkania zarówno kadry  jak i studentów ze swoimi rówieśnikami. Studenci mieli okazji zapoznać się z warunkami lokalowymi tamtejszego wydziału. W trakcie wspólnych rozmów wymieniali poglądy, co do studiowania prawa jak i działalności studenckiej. Kadrę natomiast gościł dziekan tamtejszego wydziału prawa prof. Andrija Bojki. Omówiono dalszą współpracę i rewizytę ich Koła Naukowego na Wydziale Prawa WSEPiNM. Podjęto także przedsięwzięcia do uczestnictwa tamtejszej kadry w konferencji naukowej mającej się odbyć w Kielcach w dniach 15 – 16 września br pt. „Legalność zatrudniania cudzoziemców”.

 

008

Po wykładach studenci z przewodnikiem zwiedzili centrum Lwowa oglądając miejscowe zabytki w tym obiekty sakralne. Wieczorem czas wolny spędzili w przeuroczych kafejkach mogąc skosztować wspaniałej ukraińskiej kuchni. Na drugi dzień wspólne zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego - najstarszej nekropolii Lwowa ze wspaniałymi zabytkami z akcentami polskimi m.in. kaplice Byczakowskich, Morawskich, pomników: Goszczyńskiego, Chmielewskiego, grobowców: Konopnickiej, Banacha i innych oraz Cmentarza Orląt Lwowskich z grobami polskich żołnierzy z 1918 – 1920 r. Chwila refleksji nad kwaterą przeznaczoną dla żołnierzy ukraińskich – ofiar toczącej się obecnej wojny, najczęściej poległych rówieśników naszych studentów.

001

Wrażeń jak na trzy dni wizyty tak dużo, że nie sposób opisać, w szczególności, że sytuacja gospodarcza Ukrainy spowodowała, że ceny były tak niskie, iż nasi studenci poczuli się jak szejkowie arabscy. A oto odczucia Łukasza Pluszewskiego uczestnika naszej wyprawy:

„To była niezapomniana wyprawa. Wyjazd zagraniczny, ale jednak wyraźnie dało się odczuć polskie akcenty. Jeszcze w XX wieku to miasto należało przecież do Polski. To miasto nazywa się Lwów. Urodziło się w nim wiele wybitnych osobowości takie jak np. Maria Konopnicka, Wojciech Kilar, Halina Kunicka, Ignacy Łukasiewicz czy Kazimierz Górski. Niewątpliwym kluczem do udanej wyprawy jest wesoła i przyjazna atmosfera w obozie. Tego niezwykle istotnego elementu z całą pewnością nie zabrakło. Cały pobyt we Lwowie trwał w sumie 3 dni. Śniadania oraz obiadokolacje jedliśmy w restauracji „Pyzata Chata”, znajdująca się kilkaset metrów od kwater, w których nocowaliśmy.

004

Pierwszego dnia głównym celem było zwiedzenie oraz uczestnictwo w wykładach na Uniwersytecie Lwowskim. Tematem zajęć było porównanie funkcjonowanie prawa w Polsce i na Ukrainie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wykład został przeprowadzony przez Ukrainkę, która wygłaszała w języku polskim! Już na samym początku swojego wystąpienia powiedziała, że to były jej pierwsze zajęcia przeprowadzone w naszym języku. Jeżeli faktycznie to był jej pierwszy raz, to należy powiedzieć, że wypadła naprawdę rewelacyjnie! Żaden z naszych studentów nie miał najmniejszych problemów ze zrozumieniem tego o czym mówiła. Biorąc pod uwagę pewną barierę komunikacyjną, poziom trudności języka polskiego, który jest uznawany za jeden z najtrudniejszych oraz ten stres przed wystąpieniem należy pogratulować wystąpienia. Innym sympatycznym akcentem podczas pobytu w miejscowej uczelni było wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wzajemne życzenia odnośnie przyszłej współpracy polsko – ukraińskiej. Pochodzimy z różnych okolic, mówimy w innym języku, ale nie da się ukryć, iż nasze serca biją tym samym rytmem. Jeszcze tego samego dnia mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze miejsca. Zwiedzanie zaczęło się od pomnika Adama Mickiewicza, a skończyło się przy Operze Lwowskiej. To był równie przyjemnie spędzony czas za sprawą niezwykle sympatycznego przewodnika, który o wszystkim opowiadał z wielką pasją.

007

006

Drugi dzień we Lwowie był znacznie krótszy od poprzedniego, albowiem zwiedziliśmy tylko Cmentarz Łyczakowski oraz Orląt Lwowskich. Najpierw mieliśmy okazję zobaczyć groby osób, które na trwałe zapisały się do historii - poeci, artyści czy władcy. Natrafiliśmy również na groby żołnierzy, którzy w ubiegłym roku polegli w trakcie walki na Majdanie w Kijowie. Chwila zadumy oraz refleksji niewątpliwie udzieliła się wszystkim uczestnikom wycieczki. Tamtego dnia jeszcze tylko zjedliśmy obiad w „Pyzatej Chacie”, a po nim wracaliśmy już do Polski. Trochę szkoda było opuszczać Lwów, z drugiej strony zawsze w trakcie drogi powrotnej nasuwają się myśli, że dobrze znów być w domu”.

Łukasz Pluszewski