-->

10.04.2000 r. odbyła się konferencja naukowa "Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju" zorganizowana wspólnie z Katedrą Ekonomii UŁ.