-->

23.05.2003 r. w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej".