-->

Wydział Ekonomii był gospodarzem Regionalnego Forum Innowacji nt. "Nauka dla biznesu", które odbyło się  26 lutego 2009 r.  w WSEiP. Forum było panelem dyskusyjnym przedstawicieli środowiska gospodarczego i akademickiego.
Celem forum było poznanie opinii liderów świata biznesu na temat jakości kształcenia w regionie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. W forum wzięli udział przedstawiciele największych firm województwa świętokrzyskiego według rankingu „ZŁOTA SETKA”, m.in. Targi Kielce, Dyckerhoff Polska, Alpol Gips, PGE ZEORK.
Forum organizowane zostało w ramach projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap). Wydział Ekonomii realizuje w ramach tego projektu podzadanie badawcze "Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie". Program