-->

Ikona konf sandom

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” 

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Wydział Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu odbyła się w dniach 7-8 maja 2009 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu oraz w siedzibie Wyższej szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. Jej celem była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowych oraz praktyków biznesu w obszarze następujących zagadnień:

  • system bankowy w Polsce a doświadczenia innych krajów europejskich,
  • problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro,
  • charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym,
  • procesy konsolidacyjne na rynku bankowym,
  • marketing usług bankowych,
  • bankowość elektroniczna.