-->

liderm5 stycznia 2001 r. - przyznanie Uczelni tytułu "Lider Regionu 2000" (tytuł i związana z nim statuetka przyznawana jest przez Kapitułę, działającą pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i wojewody, firmom i instytucjom najlepiej promującym region).