Potrzeba pracy z kapitałem ludzkim w XXI wieku, przy ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym i społecznym determinuje stosowanie nowych metod i narzędzi. Truizmem jest powiedzieć, że te elementy pracy z ludźmi które działały dekadę temu, dzisiaj są już tylko wspomnieniem.

Buliński kopia

Jako Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach zauważamy te zmiany i nie tyle reagujemy na nie ale staramy się je przewidywać. Dowodem tego jest uruchomienie na Naszej Uczelni kierunku Zarządzanie i Coaching, w ramach którego kształcimy przyszłą elitę zarządczą w oparciu o unikalny program realizowany zarówno przez dydaktyków jak i praktyków biznesu. Dzięki temu osiągamy wyjątkową synergię pomiędzy światem nauki i twardym biznesem, nastawionym na konkretny, wymierny efekt. Nasi studenci i absolwenci dzięki temu odznaczają się na rynku pracy niespotykanym połączeniem kluczowych dla biznesu kompetencji i kreatywnego myślenia w odniesieniu do otaczających ich procesów biznesowych. Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy jest organizacja biura regionalnego International Coach Federation czyli największej organizacji skupiającej coachów i trenerów rozwoju osobistego. Wspomniane biuro umiejscowione będzie w budynku głównym WSEPiNM w Kielcach a jego głównym zadaniem będzie animowanie środowiska coachingowego oraz wsparcie w rozwoju studentów. Kompetencje nad którymi zamierzamy pracować są do wykorzystania zarówno w indywidualnej pracy z klientem bądź mogą wchodzić do zestawu kompetencji menedżerskich wykorzystywanych na wszystkich poziomach pracy z ludźmi. Jak słyszymy z ust Kamila Bulińskiego, dyrektora regionalnego ICF oraz jednocześnie wykładowcy WSEPiNM w Kielcach rok 2022 będzie obfitował w wiele wydarzeń związanych z coachingiem. Planowana jest między innymi ogólnopolska konferencja coachingowa, szkolenia oraz kursy.

Krasa kopia

Strategia Wydziału Ekonomii i Zarządzania od początku swojej działalności jest ukierunkowania na współprace z interesariuszami w celu upraktycznienia procesu kształcenia. Dzięki podjętej współpracy z International Coach Federation, będziemy mogli rozszerzyć ofertę edukacyjną Wydziału skierowaną do studentów i absolwentów Uczelni oraz osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi oraz Coachingu – mówi Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Wiktor Krasa.