Ikona_otrzesiny2008I stało się. Pod wodzą Samorządu Studenckiego WSEiP pierwszoroczniacy zostali przyjęci do braci żakowskiej. Na Otrzęsinach 2008 bawili się studenci wszystkich kierunków studiów, ale prym wiódł Wydział Prawa, choć trzeba przyznać, że Ekonomia nie pozostawała daleko w tyle. Teraz nie ma odwrotu – trzeba te studia skończyć.