Profesor Grzegorz Kołodko w WSEiP30 maja 2008 r. odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko autorem niezwykłej książki: Wędrujący świat. Informacje o książce.
„…Wędrują ludzie, wędrują rzeczy, wędrują kapitały…” – podczas otwartego spotkania, które odbyło się w auli WSEiP prof. Grzegorz Kołodko przedstawił tematykę książki swojego autorstwa pt. „Wędrujący świat”. Książkę, będącą - według autora - diagnozą współczesności, zadedykował … wszystkim.