TV WSEiP 2012

Akademia EuropejskaDr Paula Marcinkowska, w wykładzie wygłoszonym w ramach Akademii Europejskiej WSEiP, przedstawiła ramy instytucjonalne politycznego oddziaływania na wschodnich sąsiadów UE i rolę, jaką spełnia Polska, na tle rozbieżności w kierunkach i celach polityki zagranicznej realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Z materiału filmowego 
można dowiedzieć się m.in. jak jest realizowana Europejska Polityka Sąsiedztwa, czym są i jak funkcjonują Partnerstwo Wschodnie oraz Synergia Czarnomorska, a także jak kształtują się relacje między UE a Rosją.
Na początku filmu dodana jest nawigacja dla ułatwienia odnalezienia szczegółowej tematyki.

 

IKONA 6XIIZagadnienia społeczne, kulturowe i próby tworzenia społeczeństw wielokulturowych oraz asymilacji ludów tubylczych we współczesnych społeczeństwach, zaprezentowane przez prof. dr hab. Grażynę Michałowską, były tematyką pierwszego wykładu zorganizowanego w ramach Akademii Europejskiej Wydziału Nauk Społecznych WSEiP. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się między innymi, kim są i jak żyją przedstawiciele jedynego ludu tubylczego zamieszkującego Europę, o obecnej sytuacji Aborygenów, a także o skandalu, jaki miał miejsce w Afryce, którego dopuścili się żołnierze wojsk ONZ, czy zabiegach, stosowanych przez kobiety ludu Himba, pozwalających zachować im młody wygląd.

Gaudeamus
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach po raz 15-ty obchodziła uroczystość inauguracji roku akademickiego. Podczas przemówienia inauguracyjnego J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan nakreślił rolę, jaką Uczelnia odgrywa w kształtowaniu rynku edukacyjnego regionu świętokrzyskiego. Przypomniał okres boom’u edukacyjnego lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, procesy społeczne zachodzące na początku XXI wieku i przedstawił preferencyjną pozycję uczelni państwowych, które to czynniki mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju rynku edukacyjnego. W materiałach filmowych można obejrzeć część przemówienia J.M. Rektora WSEiP oraz film inauguracyjny.

IKONA turystyka zdrowWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa jest liderem Kręgu Turystyka Zdrowotna Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Celem kręgu jest dynamizowanie rozwoju trwałych form współpracy między podmiotami działającymi w szeroko rozumianej turystyce zdrowotnej – jednego z kluczowych kierunków dla rozwoju gospodarki województwa. Z materiału filmowego można dowiedzieć się o zadaniach realizowanych przez WSEiP. 

Konferencja - Przemiany prawa
„Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” były tematyką konferencji podsumowującej kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Konferencja odbyła się na dwa tygodnie przed, jak to podkreślił Dziekan Wydziału Prawa WSEiP dr Krzysztof Wątorek, bardzo ważnym wydarzeniem – po raz pierwszy do egzaminów przystąpią absolwenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. 

W ramach sesji plenarnej i dwóch paneli dyskusyjnych prelegenci wygłosili 52 referaty obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, a także aspekty prawno-filozoficzne. Kursy i konferencja były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W materiale filmowym można zapoznać się z tematyką cyberstalkingu.

Stop pedofiliiUrząd Miasta Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach byli organizatorami drugiej ogólnopolskiej konferencji „Stop Pedofilii”. Prelegenci przedstawili problem pedofilii między innymi na podstawie doświadczeń prokuratorskich, z uwzględnieniem prawa procesowego, w aspekcie teoretyczno prawnym ochrony praw sprawcy przestępstwa, a także z perspektywy historycznej i w kontekście medycznym. Materiały konferencyjne w formie recenzowanej książki trafią do szkół województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.

Konferencja NEINowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych to tematyka konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań reform gospodarczych i rozwoju logistyki, instytucji w gospodarce rynkowej, międzynarodowych instytucji finansowych, a także teoretyczne aspekty i praktyczne wykorzystanie instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej. Publikacja z tegorocznej konferencji będzie zawierała rekordową liczbę referatów. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.

IKONA_akad_zdrowia_czerwiecZwieńczeniem pierwszej edycji Akademii Zdrowia WSEiP był wykład dotyczący zaburzeń endokrynologicznych w wieku podeszłym. Jak podkreśliła prowadząca wykład dr Amelia Majkowska-Młynarczyk, starzenie się jest procesem powolnym, spowodowanym między innymi przez zaburzenia hormonalne, ale jeśli zmiany następują burzliwie, to należy o tym poinformować lekarza, gdyż mogą one sygnalizować schorzenia, których źródłem nie jest podeszły wiek. W materiałach filmowych można znaleźć informacje o przebiegu procesów andropauzy i menopauzy.

Świętokrzyski Sejmik Młodzieży 2012Świętokrzyski Sejmik Młodzieży zainaugurował swoją działalność dzięki wsparciu Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Sejmik ma być stałą reprezentacją młodzieży ponadgimnazjalnej wobec władz samorządowych regionu. Sesja inauguracyjna była połączona z obradami komisji tematycznych oraz wręczeniem nagród laureatom konkursu „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu dzisiaj i wyzwania przyszłości”. W materiałach filmowych można obejrzeć relację z inauguracji oraz wnioski z prac komisji: edukacjiregionalnejcyberprzestrzeniprzedsiębiorczości i ordynacji.

Akademia Zdrowia„Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób” to temat majowego, bezpłatnego wykładu zrealizowanego w ramach Akademii Zdrowia WSEiP. Jak to określiła prowadząca wykład dr Justyna Marwicka, „zdrowie to dobrostan”, na który kapitalny wpływ ma styl życia, a w tym dieta, rozumiana jako właściwy ilościowy i jakościowy dobór składników odżywczych, adekwatny między innymi do wieku, aktywności fizycznej, czy klimatu.
W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty wykładu dotyczące najczęstszych, popełnianych przez nas błędów żywienia.

Twardziel Świętokrzyski 2012By zdobyć tytuł Twardziela Świętokrzyskiego, chętni po raz szósty zmierzyli się ze szlakiem im. Edmunda Massalskiego – głównym, 105 kilometrowym szlakiem Gór Świętokrzyskich i starali się pokonać go w czasie nie dłuższym niż 22 godziny. W tym roku wystartowało 146 osób. Upalna pogoda była główną przeszkodą w osiągnięciu mety. Tytuł Twardziela Świętokrzyskiego zdobyły 82 osoby, pokonując przewyższenie 2500 metrów. Twardziel Świętokrzyski jest jedną z najtrudniejszych imprez maratońskich organizowanych w Polsce. O tym i o organizacji rajdu mówi w materiale filmowym  Komandor Rajdu, Wiceprezes AZS WSEiP mgr Andrzej Żeleźnikow.

XII Konferencja Studenckich Kół Naukowych„Społeczeństwo oparte na wiedzy – wybrane aspekty” to tytuł przewodni XII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. W tym roku licznie reprezentowane były Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. Sesja plenarna, jak i sesje tematyczne, zdominowane były jednak przez studentów Wydziału Prawa WSEiP. Fragmenty referatów wygłoszonych podczas sesji plenarnej można zobaczyć w materiale filmowym.

Akademia ZdrowiaNeurologiczne problemy wieku podeszłego były tematem kolejnego bezpłatnego wykładu, który odbył się w ramach Akademii Zdrowia WSEiP. Profesor Barbara Błaszczyk omówiła uciążliwości związane z udarami, chorobami Alzheimera, Parkinsona, padaczką wieku starczego i zaburzeniami snu oraz depresją. W materiałach filmowych można obejrzeć relację ze spotkania oraz dowiedzieć się, jak postępować będąc świadkiem ataku padaczkowego nie tylko osoby w podeszłym wieku.

Rada Biznesu WEiF Rada Biznesu Wydziału Ekonomii i Finansów rozpoczęła działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Rada, będąca organem opiniodawczym i doradczym Wydziału, umożliwi studentom między innymi uczestnictwo w konkursach na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie w wybranych obszarach wiedzy. O tym i innych generowanych możliwościach oraz zamierzeniach Rady można dowiedzieć się z materiału filmowego.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Studenci Koła Naukowego „Komunikacja interpersonalna” rozpoczęli drugą edycję warsztatów, tym razem poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją z otoczeniem oraz motywowaniem innych i samomotywacją. Jak podkreśla prowadząca koło dr Magdalena Rycerz-Fiuk - ekspert komunikacji interpersonalnej - studenci, podejmujący wysiłek uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, potwierdzają, że „są świadomi tego, w jakich czasach dziś żyjemy” i potrafią korzystać z okazji do budowania swoich kompetencji. Więcej informacji o zamierzeniach Koła można znaleźć w materiale filmowym.

Proces sądowyWyruszamy razem w cyfrowy świat… Bezpiecznie! To hasło przewodnie Pierwszego Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli miało swój finał w aulach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Wyjątkowym elementem Pierwszego Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu była inscenizacja procesu sądowego przygotowana przez Studentów Wydziału Prawa WSEiP. Ponadto wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu promującego wspólne młodzieży z dziadkami i rodzicami korzystanie z Internetu, a część warsztatowa obejmowała między innymi zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczności forów internetowych, dziennikarstwem internetowym, czy reklamą w internecie. W materiałach filmowych można obejrzeć relację z przedsięwzięcia  oraz inscenizację procesu sądowego.

IKONA_visage2012Wybór kreacji karnawałowych, dobór kosmetyków, tajemnice wykonywania makijażu były tematyką karnawałowego pokazu wizażu i stylizacji, zorganizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP. Makijaże były prezentowane przez słuchaczki III roku kierunku kosmetologia naszej Uczelni, a pokaz prowadziła mgr Ewa Filipecka, która podkreśliła, że róż, puder, błyszczyk, strój, fryzura muszą ze sobą współgrać, ale nawet najlepiej dobrane nie będą zadowalające, jeśli na twarzy zabraknie uśmiechu. Piękno modelek i kunszt wizażystek można podziwiać oglądając materiał filmowy