-->

KON

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa”

 

której organizatorami są: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. wspólnie z innymi partnerami: Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

Konferencja odbywa się w ramach XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniu 8 września 2020 r. w godz. 10.00 – 16.00 na terenie Targów Kielce S.A. w Kielcach, ul. Zakładowa 1 w Hali G, sala g2.

 

Cele Konferencji:

 

1. Przedstawienie istoty, funkcji i zadań infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.

2. Analiza związków między infrastrukturą krytyczną i obronną państwa.

3. Charakterystyka podmiotów stanowiących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa.

4. Ukazanie możliwości polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w zaspokajaniu potrzeb podmiotów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.

5. Prezentacja produktów przemysłu obronnego umacniających i modernizujących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa.

6. Przedstawienie sposobów i narzędzi finansowania działań i wytworów polskiego przemysłu obronnego, służących infrastrukturze krytycznej i obronnej.

 

Program Konferencji – tematyka wystąpień:

 

1. Dr Jolanta Cichosz, Istota, funkcja i zadania infrastruktury krytycznej państwa – wybrane zagadnienia

2. Dr Witold Sokała, Zagrożenia infrastruktury krytycznej w prognozowaniu bezpieczeństwa państwa

3. Gen. dyw. prof. dr hab. Julian Maj, Znaczenie infrastruktury obronnej dla bezpieczeństwa państwa oraz możliwości jej doskonalenia przez polski przemysł obronny

4. Dr Magdalena Molendowska, Europejska infrastruktura krytyczna

5. Dr Anna Zagórska, Uregulowania prawne i decyzje polityczne w ochronie infrastruktury krytycznej

6. Prof. dr hab. Janusz Płaczek, dr inż. Marek Gręzicki, Zarządzanie ciągłością działania infrastruktury krytycznej w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

7. Prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński, Ochrona ujęć wody na terenach zurbanizowanych jako element zarządzania infrastrukturą

8. Dr inż. Mariusz Wesołowski, Nawierzchnie elementów funkcjonalnych lotnisk jako element infrastruktury krytycznej i obronnej państwa

9. Mgr Beata Cieszyńska, mgr Tomasz Darowski, Obowiązki posiadaczy infrastruktury krytycznej i infrastruktury obronnej oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich utrzymanie – aspekty prawne

10. Dr Katarzyna Rawska, Znaczenie infrastruktury obronnej państwa w bezpieczeństwie międzynarodowym

11. Mgr inż. Aleksandra A. Palczewska, Uwarunkowania dostępu do mediów technicznych i ich ciągła modernizacja podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłu obronnego (na przykładzie WZU S.A. w Grudziądzu)

12. Dr inż. Rafał Kołodziejczyk, Elementy infrastruktury obronnej wytwarzane przez polski przemysł obronny

 

 

Rada Naukowa Konferencji:

Przewodniczący: prof. UJK dr hab. Paweł Soroka – Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

Wiceprzewodniczący: prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie UJK

Wiceprzewodniczący: dr Krzysztof Wątorek – prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK

prof. dr hab. Marian Kozub – Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJK

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJK

prof. dr hab. inż. Mirosław Kowalski – dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – zastępca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

prof. WSZ–SW dr inż. Waldemar Gajda – prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

dr Magdalena Molendowska – prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK

dr Tomasz Konopka – dziekan Staropolskiej Szkoły Wyższej, Wydział w Kielcach

dr Tomasz Gajewski – zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK

dr Witold Sokała – zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK

dr inż. Rafał Kołodziejczyk – Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJK

dr Adrian Mitręga – Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJK

dr Anna Zagórska – Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJK

dr inż. Józef Zakrzewski – Polska Agencja Przemysłowo-Obronna

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. UJK dr hab. Paweł Soroka – przewodniczący, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603-425-568

dr Krzysztof Wątorek – wiceprzewodniczący,

dr inż. Rafał Kołodziejczyk,

Kamil Perz – dyrektor Wydziału Targów, Targi Kielce S.A., tel. 41 365 12 30

Agnieszka Puchalska – Targi Kielce S.A. , tel. 41 365 14 46

dr Anna Zagórska – sekretarz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 602-336-251

 

z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

prof. UJK dr hab. Paweł Soroka