REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

KOSZTY NAUKI

Jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 190 zł (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterkie)

 

Studenci WSEPiNM studiów II stopnia (magisterskich) wnoszą obniżoną o 50% opłatę za czesne na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022.

 

Absolwenci WSEPiNM wnoszą obniżoną o 25% opłatę za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022.

 

Możliwa zniżka rodzinna za studiowanie dwóch bądź więcej członków rodziny w tym samym czasie.

 

Przy jednorazowej wpłacie obniżona o 10% opłata za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych.

 

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

Oferta zniżek i opłat może ulegać zmianie, o szczegóły prosimy pytać na Uczelni.

CZESNE NA KIERUNKACH

 

Studia Stacjonarne

Kierunek Czesne na rok akademicki 2021/2022
płatne do 5. dnia każdego miesiąca

Prawo 

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

420 zł / miesiąc

Administracja 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

340 zł / miesiąc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

350 zł / miesiąc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

350 zł / miesiąc

Ekonomia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

Ekonomia 

Studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

320 zł / miesiąc

Finanse i Rachunkowość 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

330 zł / miesiąc

Kosmetologia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

390 zł / miesiąc

Kosmetologia 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

450 zł / miesiąc

Pielęgniarstwo 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 410 zł / miesiąc

II rok 430 zł / miesiąc

III rok 450 zł / miesiąc

Pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (weekendy)

Studia I stopnia, licencjackie (7 semestrów)

I rok 410 zł / miesiąc

II rok 430 zł / miesiąc

III rok 450 zł / miesiąc

Pielęgniarstwo 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 490 zł / miesiąc

II rok 500 zł / miesiąc

Zarządzanie i Coaching 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

330 zł / miesiąc

Zarządzanie i Coaching 

Studia II stopnia, licencjackie (4 semestry)

340 zł / miesiąc


Studia Niestacjonarne

Kierunek Czesne na rok akademicki 2021/2022
płatne do 5. dnia każdego miesiąca

Prawo 

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

I, II rok 410 zł / miesiąc

III, IV, V rok 430 zł / miesiąc

Administracja 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 330 zł / miesiąc

II rok 340 zł / miesiąc

III rok 350 zł / miesiąc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 330 zł / miesiąc

II rok 340 zł / miesiąc

III rok 350 zł / miesiąc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia II stopnia (4 semestry)

I rok 340 zł / miesiąc

II rok 350 zł / miesiąc

Ekonomia

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 310 zł / miesiąc

II rok 320 zł / miesiąc

III rok 330 zł / miesiąc

Ekonomia 

Studia II stopnia (4 semestry)

I rok 320 zł / miesiąc

II rok 330 zł / miesiąc

Finanse i Rachunkowość 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 320 zł / miesiąc

II rok 330 zł / miesiąc

III rok 340 zł / miesiąc

Kosmetologia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 370 zł / miesiąc

II rok 380 zł / miesiąc

III rok 390 zł / miesiąc

Kosmetologia 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 440 zł / miesiąc

II rok 450 zł / miesiąc

Pielęgniarstwo 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 490 zł / miesiąc

II rok 500 zł / miesiąc

Zarządzanie i Coaching 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 320 zł / miesiąc

II rok 330 zł / miesiąc

III rok 340 zł / miesiąc

Zarządzanie i Coaching 

Studia II stopnia, licencjackie (4 semestry)

I rok 320 zł / miesiąc

II rok 340 zł / miesiąc

 
Kosz studiów podyplomowych dostępny jest: TUTAJ

 

Numer konta do wpłat:

Kwestura informuje, że wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego.

Numer konta bankowego generowany jest podczas procesu rekrutacji przez pracownika.