REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

KOSZTY NAUKI

Jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 190 zł (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterkie)

 

Studenci WSEPiNM studiów II stopnia (magisterskich) wnoszą obniżoną o 50% opłatę za czesne na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

 

Absolwenci WSEPiNM wnoszą obniżoną o 25% opłatę za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

 

Możliwa zniżka rodzinna za studiowanie dwóch bądź więcej członków rodziny w tym samym czasie.

 

Przy jednorazowej wpłacie obniżona o 10% opłata za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych.

 

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

Oferta zniżek i opłat może ulegać zmianie, o szczegóły prosimy pytać na Uczelni.

CZESNE NA KIERUNKACH

 

Studia Stacjonarne

Kierunek Czesne na rok akademicki 2022/2023
płatne do 5. dnia każdego miesiąca

Prawo 

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

I, II rok 450 zł/mc
III, IV, V rok 470 zł/mc

Administracja 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

370 zł/mc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

380 zł/mc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

390 zł/mc

Ekonomia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

370 zł/mc

Ekonomia 

Studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

380 zł/mc

Finanse i Rachunkowość 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

380 zł/mc

Kosmetologia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

430 zł/mc

Kosmetologia 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

480 zł/mc

Pielęgniarstwo 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 470 zł/mc
II rok 490 zł/mc
III rok 510 zł/mc

Pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (weekendy)

Studia I stopnia, licencjackie (7 semestrów)

I rok 470 zł/mc
II rok 490 zł/mc
III rok 510 zł/mc

Pielęgniarstwo 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 540 zł/mc
II rok 570 zł/mc


Zarządzanie i Coaching 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

380 zł/mc

Zarządzanie i Coaching 

Studia II stopnia, licencjackie (4 semestry)

390 zł/mc


Studia Niestacjonarne

Kierunek Czesne na rok akademicki 2022/2023
płatne do 5. dnia każdego miesiąca

Prawo 

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

I, II rok 450 zł/mc
III, IV, V 470 zł/mc


Administracja 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 360 zł/mc
II rok 370 zł/mc
III rok 380 zł/mc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 370 zł/mc
II rok 380 zł/mc
III rok 390 zł/mc

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia II stopnia (4 semestry)

I rok 380 zł/mc
II rok 390 zł/mc


Ekonomia

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 360 zł/mc
II rok 370 zł/mc
III rok 380 zł/mc

Ekonomia 

Studia II stopnia (4 semestry)

I rok 370 zł/mc
II rok 390 zł/mc


Finanse i Rachunkowość 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 370 zł/mc
II rok 380 zł/mc
III rok 390 zł/mc

Kosmetologia 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 410 zł/mc
II rok 430 zł/mc
III rok 450 zł/mc

Kosmetologia 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 470 zł/mc
II rok 490 zł/mc


Pielęgniarstwo 

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 540 zł/mc
II rok 570 zł/mc


Zarządzanie i Coaching 

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 370 zł/mc
II rok 380 zł/mc
III rok 390 zł/mc

Zarządzanie i Coaching 

Studia II stopnia, licencjackie (4 semestry)

I rok 370 zł/mc
II rok 390 zł/mc


 
Kosz studiów podyplomowych dostępny jest: TUTAJ

 

Numer konta do wpłat:

Kwestura informuje, że wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego.

Numer konta bankowego generowany jest podczas procesu rekrutacji przez pracownika.