-->

Konferencje Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa

Ostatnio na naszej uczelni 22 lutego miała miejsce międzynarodowa konferencja pt. "Zbrodnie Sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Współorganizatorami konferencji wraz z naszą uczelnią był Instytut Pamięci Narodowej oraz Winnicki Instytut Kooperatywny.

IPN1

24 maja WSEPiNM zorganizowała międzynarodową wideokonferencję z uczelnią na Ukrainie. W konferencji wzięło udział 9 osób - wykładowców i studentów, prezentujących prace. Konferencję otworzył prorektor, dziekan wydziału prawa oraz wydziału administracji i bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek oraz rektor uczelni Ukraińskiej.

konf1

W hotelu Binkowski w Kielcach 24 października 2016 r. obyła się Konferencja Gospodarcza "Świętokrzyskie – jaka przyszłość?". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez "Echo Dnia" wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wojewodą świętokrzyskim, Radiem Kielce, TVP Kielce, Starachowicką Strefą Ekonomiczną i firmą „Mesko”.

Konf Gospod 2016 007

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna", która odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 10.00 na terenie Targów Kielce w sali G2 mieszącej się w hali wystawowej G na piętrze. Konferencja towarzyszy XXIV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Program Konferencji tutaj.

Podczas Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się w lutym br. w Popowie, omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz aplikacje ogólną uprawniającą do studiowania w Krajowej Szkole Sądowniczej i Prokuratury. 

studenki prawa

 

20 lutego 2016 r. w WSEPiNM gościł Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pan Rzecznik przyjechał na zaproszenie studentów z Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra". Spotkanie było poświęcone problemom związanym z kryzysem migracyjnym. Pan Rzecznik wygłosił wykład, po którym rozgorzała dyskusja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

16 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się konferencja „Dopalacze – nowa twarz problemu społecznego”. Informacje tutaj. Galeria zdjęć tutaj.

konferencja

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych organizatorem kolejnej międzynarodowej konferencji.

W dniach 15-16 października 2015 r. w Podzamczu, gmina Chęciny, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn.: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”. Jej organizatorami byli: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Spotkanie to stanowiło niezwykle udaną kontynuację ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawników Polskich i Ukraińskich pn.: „Polska i Ukraina – wymiar sprawiedliwości, instytucje prawne, samorządność”.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko.

Celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli administracji rządowej, inspektorów pracy, wymiaru sprawiedliwości, pracowników naukowo – dydaktycznych, organów ścigania, biegłych oraz praktyków w obszarze następujących zagadnień: warunki legalności zatrudnienia cudzoziemców; sankcje z tytułu powierzenia pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi (odpowiedzialność karna 
i administracyjna) oraz prawa i obowiązki zatrudnionego cudzoziemca oraz pracodawcy.

Prezentowane w trakcie konferencji referaty zostały opublikowane w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Ogłoszenie | Zaproszenie | Karta zgłoszeniowa - doc | pdf

legalnosc 0809  legalnosc 0840  legalnosc 0891
 asystentki na Wydziale Prawa - Diana Głownia i Paulina Łochowska  organizator konferencji - Prorektor WSEPiNM i Dziekan Wydziału Prawa, dr Krzysztof Wątorek  uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Legalność zatrudnienia cudzoziemców"

 

Sprawozdanie z konferencji tutaj Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

pr admi i gospod OWydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizował Konferencję Naukową podsumowującą kursy przygotowujące do egzaminu na aplikację prawnicze pn. „Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”, która odyła się 7 listopada 2014 r.
Informacje tutaj.

Publikacja do pobrania tutaj.

Udział bezpłatny!

Konferencja organizowana w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej zakresu specjalistycznych języków obcych”.

Wydział Prawa WSEPiNM wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Prawników Administracji w Skarżysku Kamiennej zorganizowali II Konferencję Naukową pn. „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego”, która odbyła się 24 października 2014 r. Zaproszenie

Wydział Prawa WSEPiNM i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego byli organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej prawników z Polski i Ukrainy pt.: „Polska i Ukraina - wymiar sprawiedliwości, instytucje prawne, samorządność”, która odbyła się dniach 18 i 19 września 2014 roku w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Marek Biernacki - Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie. Zaproszenie

111 Piotrowska Rola statystykiWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Urząd Statystyczny w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Rola statystyki w zarządzaniu rozwojem regionu. Statystyczny portret województwa świętokrzyskiego.
Konferencja odbyła się 13 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin.
Z uwagi na sformułowane obszary dyskusji, zarówno w wymiarze metodycznym jak i merytorycznym, konferencja stanowiła ciekawą propozycją dla pracowników administracji publicznej, naukowo-dydaktycznych, jednostek otoczenia biznesu oraz praktyków gospodarczych i osób wykorzystujących określone metody i działania statystyczne w swojej pracy zawodowej. Zapraszamy do lektury publikacji dr Agnieszki Piotrowskiej-Piątek pt. "Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej", której pełny tekst do pobrania jest na stronie internetowej Działu Nauki i Wydawnictw WSEPiNM wseip.edu.pl/dniw.

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, odbyły się eliminacje okręgowe XVI Olimpiady Wiedzy o Prawie. Komitet Okręgowy Olimpiady, na czele którego stoi dr Krzysztof Wątorek, dziekan Wydziału Prawa WSEPiNM, wyłonił finalistów, którzy będą reprezentować region świętokrzyski w zawodach centralnych w Ostrołęce.

1. Anna Rybicka
2. Aleksandra Karp
3. Adrian Zych

Wszystkich uczestników drugiego etapu eliminacji okręgowych zapraszamy 25 marca 2013 r. o godz. 11.00 do sali nr 126, gdzie odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

PZPN014Szkolenie kierowników, spikerów i delegatów 

Na mocy porozumienia podpisanego przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej - Wydział Bezpieczeństwa ŚZPN wspólnie z Wydziałem Prawa w dniu 15 marca 2014 r zorganizował szkolenie Kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno działaczy sportowych ŚZPN, jak i studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne tut. Wydziału Prawa. Prelegentami byli przedstawiciele PZPN, policjanci KWP, jak i wykładowcy Wydziału Prawa. W trakcie warsztatów podkreślano rolę i znaczenie wszystkich podmiotów współpracujących w zabezpieczeniu meczy piłkarskich. Swoim doświadczeniem w tym zakresie dzielili się m.in. działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, jak i działacze Korony Kielce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

IKONA prawo pracy 2013Wydział Prawa Wyższej Szkoły, Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej byli organizatorami konferencji naukowej pt.: "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego", która odbyła się 11 października 2013 r. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili zagadnienia naruszania wymogów ustawy „Kodeks pracy” oraz specyfikę świadczenia pracy przez wybrane grupy zawodowe m.in. lekarzy i pracowników samorządowych. Honorowy patronat nad konferencją objęła Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. W materiale filmowym  można obejrzeć relację z sesji plenarnej. Zaproszenie

24 października 2013 r. w siedzibie Uczelni  odbyła się konferencja „Gospodarka finansowa samorządu - bezpieczeństwo, kontrola, nadzór, przyszłość” inaugurująca studia na nowym kierunku Administracja oraz działalność  Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją.

Program konferecji.

IKONA MSW 2013Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W swoim wykładzie pt. ”Nowoczesne państwo wobec przemocy” przedstawił między innymi formy zwalczania przemocy kryminalnej, chuligańskiej i rodzinnej, a także procesy alienacji niektórych grup społecznych i tworzenia dzielnic w znacznej mierze wyłączonych spod wpływu struktur państwa. Minister podkreślił, że te zjawiska nie dotyczą Polski, gdyż „jedną z najcenniejszych walut, jakie posiada Polska, jest spójność społeczna, stabilność i jednorodność”. Z materiału filmowego można także dowiedzieć się z czego wynika moda na zachowania patologiczne.

plakat23 października 2013 r. odbyła się konferencja nt. "Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe”  stanowiąca kolejną z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z  zakresu specjalistycznych języków obcych”. Informacje tutaj

Pismo przewodnie | Zgłoszenie udziału w Konferencji | Wymogi edytorskie | Program konferencji | Zaproszenie

IKONA krzywdzenie dzieckaKonferencja „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach i Prezydent Miasta Kielce byli organizatorami interdyscyplinarnej konferencji „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”. Wagę poruszanego problemu najtrafniej ujmują słowa Janusza Korczaka, zacytowane przez profesor Bożenę Matyjas: „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”. Przesłania, ujętego w tych słowach, nie da się przecenić.

W materiale filmowym można obejrzeć relację z sesji plenarnej.

herb kielcWSEPiNM 27 września 2013 r. w WSEPINM odbyła się konferencja naukowa pt. „Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy”. Konferencję zorganizował Prezydent Miasta Kielce wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  

Informacje o Konferencji |doc

IKONA Seremet2013Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem wykładu pt. „Europejski nakaz aresztowania (ENA) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, wygłoszonego przez Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego RP. Andrzej Seremet omówił między innymi umocowanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim oraz funkcjonowanie procedur przekazania z Polski do państwa UE i występowania o przekazanie z państwa członkowskiego UE do Polski osób ściganych na podstawie ENA. Z materiału filmowego można dowiedzieć się także, co obejmują prace legislacyjne nad zmianami uregulowań dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i co miał na myśli Andrzej Seremet mówiąc, że są fragmentem „olbrzymiej nowelizacji procedury karnej”.

A SeremetNa zaproszenie Samorządu Studentów WSEiP 20 czerwca 2013 r. gościem Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był Prokurator Generalny RP, Pan Andrzej Seremet. Pan Prokurator wygłosił wykład nt. Europejski nakaz aresztowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości. W trakcie spotkania była możliwość zadawania pytań, z czego nasi studenci z przyjemnością skorzystali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Konferencję otwiera dr Krzysztof Wątorek12 września 2012 r. w WSEiP odyła się konferencja nt. "Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku".Celem Konferencji było skupienie uwagi na aktualnych i zarazem kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych poprzez pryzmat potrzeby dostosowania systemu prawa na początku XXI do nieustannie zachodzących zmian w rzeczywistości społecznej. 

 „Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” - tak sformułowany tytuł Konferencji nie jest przypadkowy. Stale rosnąca liczba problemów prawnych  i ich znaczenie dla społeczeństwa uzasadniają podjęcie głębszej, złożonej refleksji nad różnymi dziedzinami prawa. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni zaś powinien w jak największym zakresie realizować potrzeby jakie postuluje szereg nieustannych zmian zachodzących w społeczeństwie.

Konferencja - Przemiany prawa

"Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” były tematyką konferencji podsumowującej kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Konferencja odbyła się na dwa tygodnie przed, jak to podkreślił Dziekan Wydziału Prawa WSEiP dr Krzysztof Wątorek, bardzo ważnym wydarzeniem – po raz pierwszy do egzaminów przystąpią absolwenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. 

W ramach sesji plenarnej i dwóch paneli dyskusyjnych prelegenci wygłosili 52 referaty obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, a także aspekty prawno-filozoficzne. Kursy i konferencja były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W materiale filmowym można zapoznać się z tematyką cyberstalkingu.

wseip_logoherb_kielcPrezydent Miasta Kielce wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej  pt.:„Stop pedofilii”, która odbędzie się  15 czerwca 2012 r. (rozpoczęcie godz. 10.00), w Audytorium nr 2 Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A.

Informacje |  Karta zgłoszenia | Program

 Zapraszamy do zapoznania się z relacją przygotowaną przez dziennikarzy Kuriera Studenckiego kurierstudencki.pl

Stop pedofiliiUrząd Miasta Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach byli organizatorami drugiej ogólnopolskiej konferencji „Stop Pedofilii”. Prelegenci przedstawili problem pedofilii między innymi na podstawie doświadczeń prokuratorskich, z uwzględnieniem prawa procesowego, w aspekcie teoretyczno prawnym ochrony praw sprawcy przestępstwa, a także z perspektywy historycznej i w kontekście medycznym. Materiały konferencyjne w formie recenzowanej książki trafią do szkół województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.

Dnia 15 września 2011 r.  Wyższa Szkoła Ekonomii i Praw w Kielcach zaprasza na  Konferencję pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności”. Niniejsza sesja naukowa stanowi koleją z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu nr  POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej zakresu specjalistycznych języków obcych”.
Celem Konferencji jest skupienie uwagi na aktualnych, kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych, więcej informacji na stronie: www.wseip.edu.pl/prawo

 „Pedofilia jako zagrożenie XXI wieku” - konferencja zoragnizowana 13 września 2011 r, przez Prezydenta Miasta Kielce wspólnie z Wydziałem Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Ulotka informacyjna   KARTA ZGŁOSZENIA   Program konferencji

IKONA_zbrojeniowkaLogo_konf_tradmW dniu 8 września 2010 r. odbyła się na terenie Targów Kielce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konferencja, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A., była jedną z imprez XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

prawne_ekonIKONA_spoldzielczoscW dniach 6-7 maja 2010 r. odbyła się konferencja nt. Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, której organizatorem był Wydział Prawa WSEiP. Obwarowania prawne związane z funkcjonowaniem banków oraz kas spółdzielczych, reklama usług bankowych, czy aktualna sytuacja podatkowa SKOKów to wybrane zagadnienia przedstawione przez prelegentów podczas konferencji. O tym, jakie kary finansowe grożą za nieuprawnione wykorzystanie nazwy bank lub kasa w reklamie, jak ewoluowały banki spółdzielcze i jaka jest ich obecna sytuacja, można dowiedzieć się w materiale filmowym.

WSEiP i Zarząd Targów Kielce były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”, która odbyła się 2 września 2009 r. podczas XVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Celem konferencji było przedstawienie:

 • istoty profesjonalizacji armii i argumentów przemawiających za jej przeprowadzeniem,
 • uwarunkowań procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
 • możliwych efektów i korzyści wynikających z jej wdrożenia,
 • kosztów i barier w przeprowadzaniu procesu profesjonalizacji zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego,
 • doświadczeń zagranicznych w profesjonalizacji armii.

Ikona konf sandom

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” 

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Wydział Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu odbyła się w dniach 7-8 maja 2009 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu oraz w siedzibie Wyższej szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. Jej celem była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowych oraz praktyków biznesu w obszarze następujących zagadnień:

 • system bankowy w Polsce a doświadczenia innych krajów europejskich,
 • problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro,
 • charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym,
 • procesy konsolidacyjne na rynku bankowym,
 • marketing usług bankowych,
 • bankowość elektroniczna.